11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
CÔNG TÁC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum

Đẩy mạnh các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với việc chăm lo đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt cho CCVC-LĐ cả về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, và kỹ năng hoạt động Công đoàn; Xây dựng “Đơn vị cơ sở có đời sống văn hoá tốt” gắn với cuộc vận động xây dựng người CCVC-LĐ “trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

 

Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể để xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2020, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chức năng của cơ quan. Tuyên truyền giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, ý thức chấp hành pháp luật, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức giác ngộ.

Tham gia cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội. Phối hợp với chính quyền cơ quan đẩy mạnh chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích thiết thực, các chính sách có liên quan đến đoàn viên, người lao động; phát huy phong trào đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn cả về tinh thần và vật chất.  Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC, NLĐ; tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế phối hợp giữa Công đoàn với Chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức chất lượng và hiệu quả.

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước nhân dịp diễn ra các sự kiện lịch sử chính trị trọng đại của đất nước. Tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt công tác phát triển Đảng; tổ chức, tham gia các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục phối hợp với Thủ trưởng cơ quan đẩy mạnh chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích thiết thực, các chính sách có liên quan đến đoàn viên, người lao động; phát huy phong trào đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn cả về tinh thần và vật chất. Vận động đoàn viên tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội do các ngành các cấp phát động; tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện, những mảnh đời có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tổ chức vui Tết Trung thu, Ngày Quốc tế thiếu nhi và tuyên dương khen thưởng cho các cháu là con của đoàn viên có thành tích cao trong học tập năm học 2019-2020;

Chỉ đạo hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn và đôn đốc Ban Thanh tra Nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ

Tiếp tục thực hiện tốt công tác thu, chi đúng mục đích, nâng cao trách nhiệm quản lý tài chính Công đoàn, đảm bảo hoạt động thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí kết hợp với quy chế dân chủ góp phần nâng cao đời sống đoàn viên từ nguồn tiết kiệm chi hành chính.

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 13/01/2020 Lượt xem : 7004
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh