cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
Thư công vụ tỉnh Kon Tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.253

Articles

   Đóng
2:47 CH | 06/08/2021

 

1:54 CH | 06/12/2018

Công văn số:1579/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 05/12/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc cung cấp số liệu để triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính tỉnh Kon Tum năm 2018.

Danh sách kèm.

9:21 SA | 23/01/2018

Thông báo số 33/TB-SGTVT ngày 22/01/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc phương tiện hết niên hạn sử dụng./.

3:35 CH | 03/01/2018

Quyết định số 01/QĐ-SGTVT ngày 02/01/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc công bố đưa bến xe khách vào khai thác./.

3:32 CH | 03/01/2018

Thông báo số 546/TB-SGTVT ngày 29/12/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc hết hiệu lực của phù hiệu cấp cho phương tiện./.


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphananh
Góp ý dự thảo văn bản