11 VNPT ioffice
Thư công vụ tỉnh Kon Tum
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
9:59 SA | 28/03/2017

Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016; Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trước ngày 01/01/2016 nhưng chưa được công bố.

4:03 CH | 11/05/2016

Quyết định số 1338/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải về Ban hành "Quy định tạm thời về việc sử dụng thông tin công bố hàng năm về kết quả thực hiện của các nhà thầu xây lắp và tổ chức tư vấn xây dựng trong công tác lựa chọn nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Giao thông vận tải quản lý"./.

3:32 CH | 11/05/2016

Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng./.

3:57 CH | 21/04/2016

Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng về hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình./.

3:56 CH | 21/04/2016

Thông tư 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng về hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng./.

3:52 CH | 21/04/2016

Thông tư 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng./.

3:50 CH | 21/04/2016

Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng./.

3:48 CH | 21/04/2016

Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng./.

2:58 CH | 15/01/2015

 

 

9:49 SA | 19/03/2014
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphananh
Góp ý dự thảo văn bản