cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
Thư công vụ tỉnh Kon Tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.253

Articles

   Đóng
10:18 CH | 03/06/2022
8:44 SA | 18/12/2019

Kế hoạch số 719/KH-SGTVT ngày 17/12/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020.

Phụ lục./.

8:02 SA | 04/11/2019

Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum. (danh mục).

9:24 SA | 29/01/2018

Kế hoạch số 41/KH-SGTVT ngày 25/01/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2018.

9:24 SA | 29/01/2018

Kế hoạch số 40/KH-SGTVT ngày 25/01/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018.

8:09 SA | 11/01/2018

Thông báo số 13/TB-SGTVT ngày 09/01/2018 của Sở Giao thông vận tải về Kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Hùng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại phiên họp giao ban tháng 01/2018./.

3:37 CH | 20/12/2017

Kế hoạch số 532/KH-SGTVT ngày 20/12/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018./.

3:28 CH | 09/11/2017

Quyết định số 286/QĐ-SGTVT ngày 31/5/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum./.

3:21 CH | 09/11/2017

Báo cáo số 450/BC-SGTVT ngày 09/11/2017 cuả Sở Giao thông vận tải về việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018./.

9:18 SA | 09/10/2017

Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thành lập các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải Kon Tum./.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphananh
Góp ý dự thảo văn bản