11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.075
DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Tiểu dự án Quốc lộ 24 đoạn qua thành phố Kon Tum

 

Tên dự án: Tiểu dự án Quốc lộ 24 đoạn qua thành phố Kon Tum (Km156+800-Km165+034) thuộc Dự án xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 nối từ tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Kon Tum (Km8-Km165).

Quyết định đầu tư: Quyết định số 1632/QĐ-BGTVT ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Kon Tum.

Đơn vị quản lý dự án: Ban Quản lý dự án 2 - Sở Giao thông vận tải Kon Tum.

Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Giao thông Kon Tum.

Mục tiêu xây dựng: Tạo động lực phát triển kinh tế về hướng Đông Bắc thành phố Kon Tum; từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực, tạo cảnh quan đô thị; Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông phù hợp với quy hoạch.

Địa điểm xây dựng: Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Loại và cấp công trình:

Đoạn Km156+800-Km159+200: Công trình giao thông đường bộ; Cấp công trình: Cấp III.

Đoạn Km159+200-Km164+873: Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Cấp công trình: Cấp I.

Tổng mức đầu tư: 1.087.017.854.000 đồng.

Nguồn vốn đầu tư: Vốn Trái phiếu Chính phủ.

Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt tại Quyết định số 245/QĐ-BGTVT ngày 25/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Các gói thầu xây lắp thuộc dự án đang triển khai:

-  Gói thầu số 4:

+ Nhà thầu thi công: Công ty CP Trường Long.

+ Giá trị hợp đồng: 81.091.958.000 đồng.

-  Gói thầu số 5: 

+ Nhà thầu thi công: Công ty CP Trường Long.

+ Giá trị hợp đồng: 98.705.489.000 đồng.

- Gói thầu số 6: 

+ Nhà thầu thi công: Công ty CP Trường Long.

+ Giá trị hợp đồng: 104.574.998.000 đồng.

- Gói thầu số 7:

+ Nhà thầu thi công: Liên danh Công ty CP Trường Long - Công ty CP Đầu tư & Xây dựng cầu đường Kon Tum.

+ Giá trị hợp đồng: 101.347.914.000 đồng.

Đơn vị Tư vấn giám sát: Liên danh Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 – Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Nhật Nguyệt.

Thời gian thực hiện: 24 tháng

+ Khởi công: Tháng 11/2013

+ Hoàn thành: Tháng 11/2015

 

 

Đăng bởi : Nguyễn Văn Phong Ngày đăng : 20/03/2014 Lượt xem : 3610
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh