11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.075
DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Dự án Đường từ cầu Đăk Ang đến xã Đăk Rơ Nga

 

 Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ cầu Đăk Ang đến xã Đăk Rơ Nga.

Quyết định đầu tư: Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Kon Tum.

Đơn vị quản lý dự án: Ban Quản lý dự án 2 - Sở Giao thông vận tải Kon Tum.

Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Giao thông Kon Tum.

Mục tiêu xây dựng: Tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh trong khu vực kết nối các xã phia Tây của huyện Đăk Tô, các xã phia Đông của huyện Ngọc Hồi với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các huyện: Ngọc Hồi và Đăk Tô.

Địa điểm xây dựng: Huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Loại và cấp công trình: Đường giao thông nông thôn loại A; Công trình cấp III.

Tổng mức đầu tư: 15.250.320.000 đồng.

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn đầu tư thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng (Nghị quyết 10-NQ/TW) và vốn cân đối ngân sách địa phương.

Kế hoạch đấu thầu được phê duyệt tại Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

+ Nhà thầu thi công:  Liên danh Công ty TNHH Nguyên Minh Kon Tum – Công ty Cổ phần Bắc Nguyên.

+ Giá trị hợp đồng: 6.773.576.000 đồng.

+ Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Tân Toàn.

Thời gian thực hiện: 12 tháng. 

+ Khởi công: Quý II năm 2014;

+ Hoàn thành: Quý II năm 2015.

 

Đăng bởi : Nguyễn Văn Phong Ngày đăng : 26/04/2014 Lượt xem : 3299
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh