11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.075
DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Công trình Quốc lộ 24 đoạn Km140+514 – Km156+800

 

Tên dự án: Công trình Quốc lộ 24 đoạn Km140+514 – Km156+800 thuộc Dự án xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 nối từ tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Kon Tum ( Km8-Km165).

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Kon Tum

Đơn vị Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án 2 - Sở Giao thông vận tải Kon Tum

Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác

Quyết định đầu tư: số 1380/QĐ-BGTVT ngày 21/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tổng dự toán: 283.689.073.000 đồng.

Tổ chức tư vấn lập dự án: Liên danh Công ty CP TVTK GTVT 4 – Công ty CP TVXD CTGT5 – Công ty TVTK CTGT 497

Địa điểm xây dựng:Huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.

Mục tiêu đầu tư xây dựng: Hoàn thiện mạng lưới giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại trong khu vực , tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu: số 1642/QĐ-BGTVT ngày 13/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Gói thầu thi công xây lắp:

- Gói thầu số 1 :

+ Nhà thầu thi công : Công ty Cổ phần Trường Long

+ Giá trị hợp đồng : 130.559.178.000 đồng

- Gói thầu số 2:

+ Nhà thầu thi công : Liên danh Công ty Cổ phần Trường Long – Công ty Cổ phần Tân Hưng

+ Giá trị hợp đồng : 128.259.323.000 đồng

Đơn vị Tư vấn giám sát: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn giao thông Kon Tum – Công ty Cổ phần Tư vấn số II Kon Tum

Thời gian thực hiện: 24 tháng. 

+ Khởi công: Quý III/2013;

+ Hoàn thành: Quý III/2015.

Đăng bởi : Nguyễn Văn Phong Ngày đăng : 14/07/2014 Lượt xem : 3356
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh