Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
LƯỢT TRUY CẬP
986
9:08 SA | 21/05/2016

 1. Quyết định số 135/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2016 của Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015 của Bộ Giao thông vận tải về Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

2. Danh sách tuyến điều chỉnh, bổ sung quy hoạch (Tải về).

8:23 SA | 21/05/2016

1. Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015 của Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

2. Danh sách quy hoạch tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (tải về)

4:23 CH | 19/11/2013

 Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển GTNT tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

10:52 SA | 06/08/2013

 Quyết định số 861/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc quy hoạch sân bay Kon Tum - giai đoạn đến năm 2020 và định hướng sau năm 2020

3:12 CH | 23/07/2013

Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển đường thủy nội địa tỉnh Kon Tum đến năm 2020

3:08 CH | 23/07/2013

Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 08/11/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống đường gom các tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh