cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
LƯỢT TRUY CẬP
1.253

Công khai kết luận, kết quả thanh, kiểm tra các vụ

   Đóng

 Tiêu Đề Mô Tả
Báo cáo số 757/BC-SGTVT ngày 16/12/2020 của Sở Giao thông vận tảiTải XuốngBáo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2020
Kết luận thanh tra số 1907/KLTT-SGTVT ngày 20/11/2020 của Sở Giao thông vận tảiTải XuốngKết luận thanh tra số 1907/KLTT-SGTVT ngày 20/11/2020 của Sở Giao thông vận tải việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.
Báo cáo số 531/BC-SGTVT ngày 16/9/2020 của Sở Giao thông vận tảiTải XuốngBáo cáo số 531/BC-SGTVT ngày 16/9/2020 của Sở Giao thông vận tải về kết quả công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc trên Cổng, Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh quý III năm 2020.
Báo cáo số 741/BC-SGTVT ngày 11/12/2020 của Sở Giao thông vận tảiTải XuốngBáo cáo kết quả công khai trên trang thông tin điện tử quý IV năm 2020
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh