11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
899

Công khai kết luận, kết quả thanh, kiểm tra các vụ việc

   Đóng

Báo cáo số 531/BC-SGTVT ngày 16/9/2020 của Sở Giao thông vận tải về kết quả công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ việc trên Cổng, Trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin truyền thông của tỉnh quý III năm 2020.

Phụ lục.

Báo cáo số 541/BC-SGTVT ngày 21/9/2020 của Sở Giao thông vận tải về công tác phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020.

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh