11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
3:16 CH | 19/04/2021

 

9:55 SA | 15/04/2021

 

8:38 SA | 12/01/2021

Thực hiện quy định tại điểm d khoản 9 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ về kinh quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trên cơ sở Thông báo số 583/TB-TTrS ngày 29/12/2020 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa về việc tước quyền sử dụng phù hiệu xe tải; Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum thông báo: Phù hiệu số 063/2017-SGTVT do Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum cấp cho phương tiện 82C-034.44 -->

4:04 CH | 05/01/2021

Thông báo số 802/TB-SGTVT ngày 31/12/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc hủy GPLX không còn giá trị sử dụng đối với trường hợp khai báo mất đã được cấp lại GPLX tháng 12/2020.

9:32 SA | 04/01/2021

 Sở Giao thông vận tải thông báo phù hiệu đã cấp cho phương tiện 82H-000.77 của Công ty TNHH MTV Công Dung Phát không còn giá trị sử dụng do phương tiện bị tước quyền sử dụng phù hiệu như sau:

3:08 CH | 17/12/2020

Trên cơ sở thông báo ngừng hoạt động xe kinh doanh vận tải của đơn vị vận tải, Quyết định cho phương tiện ra khỏi hợp tác xã nhưng đơn vị vận tải chưa nộp trả phù hiệu đã cấp về Sở Giao thông vận tải; Sở Giao thông vận tải tỉnh KonTum thông báo các phù hiệu đã cấp cho phương tiện của Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên không còn giá trị sử dụng như sau:

8:42 SA | 15/12/2020

Sở Giao thông vận tải thông báo phù hiệu đã cấp cho phương tiện 82C-046.44 không còn giá trị sử dụng do phương tiện bị tước quyền sử dụng phù hiệu như sau:

8:39 SA | 15/12/2020

Trên cơ sở thông báo ngừng hoạt động kinh doanh vận tải của đơn vị vận tải nhưng đơn vị vận tải chưa nộp lại phù hiệu đã cấp, đơn vị báo mất phù hiệu; Sở Giao thông vận tải tỉnh KonTum thông báo: Các phù hiệu được Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum cấp cho phương tiện của Công ty cổ phần Tấn Phát và Công ty TNHH MTV Mai Linh Kon Tum không còn giá trị sử như sau:

8:35 SA | 15/12/2020

 Trên cơ sở Văn bản thông báo ngừng hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty cổ phần Tấn Phát. Sở Giao thông vận tải thông báo thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải của Công ty cổ phần Tấn Phát  như sau:

3:53 CH | 04/12/2020

Trên cơ sở thông báo ngừng hoạt động xe kinh doanh vận tải của đơn vị vận tải nhưng đơn vị vận tải chưa nộp lại phù hiệu đã cấp; Sở Giao thông vận tải tỉnh KonTum thông báo các phù hiệu đã cấp cho phương tiện của Hợp tác xã vận tải cơ giới Tiền Phong và Hợp tác xã vận tải hàng hóa Ngô Mây KonTum không còn giá trị sử dụng kể từ ngày ký thông báo này, cụ thể như sau:

Trang 1 trong 6Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh