Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
LƯỢT TRUY CẬP
1.075
3:53 CH | 04/12/2020

Trên cơ sở thông báo ngừng hoạt động xe kinh doanh vận tải của đơn vị vận tải nhưng đơn vị vận tải chưa nộp lại phù hiệu đã cấp; Sở Giao thông vận tải tỉnh KonTum thông báo các phù hiệu đã cấp cho phương tiện của Hợp tác xã vận tải cơ giới Tiền Phong và Hợp tác xã vận tải hàng hóa Ngô Mây KonTum không còn giá trị sử dụng kể từ ngày ký thông báo này, cụ thể như sau:

8:35 SA | 01/12/2020

Trên cơ sở thông báo ngừng hoạt động xe kinh doanh vận tải của đơn vị vận tải, Quyết định cho phương tiện ra khỏi hợp tác xã nhưng đơn vị vận tải chưa nộp trả phù hiệu đã cấp về Sở Giao thông vận tải; Sở Giao thông vận tải tỉnh KonTum thông báo các phù hiệu đã cấp cho phương tiện của Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên, Công ty TNHH MTV Công Dung Phát không còn giá trị sử dụng như sau:

9:35 SA | 25/11/2020

Sở Giao thông vận tải thông báo phù hiệu đã cấp cho phương tiện 81B-018.07 không còn giá trị sử dụng do phương tiện bị tước quyền sử dụng phù hiệu

9:28 SA | 23/11/2020

Trên cơ sở thông báo ngừng hoạt động xe kinh doanh vận tải của đơn vị vận tải, Quyết định cho phương tiện ra khỏi hợp tác xã nhưng đơn vị vận tải chưa nộp trả phù hiệu đã cấp về Sở Giao thông vận tải, đơn vị báo mất phù hiệu xin cấp lại, đơn vị bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải; Sở Giao thông vận tải tỉnh KonTum thông báo các phù hiệu đã cấp cho phương tiện của Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên, Công ty TNHH Mai Hùng Cường không còn giá trị sử dụng.

 

9:41 SA | 03/11/2020

Thông báo số 647/TB-SGTVT ngày 03/11/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc hủy GPLX không còn giá trị sử dụng đối với trường hợp khai báo mất đã được cấp lại GPLX.

Danh sách kèm theo.

2:09 CH | 21/10/2020

Trên cơ sở thông báo ngừng hoạt động xe kinh doanh vận tải của đơn vị vận tải, đơn vị bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải nhưng báo mất phù hiệu, Sở Giao thông vận tải tỉnh KonTum thông báo các phù hiệu đã cấp cho phương tiện kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng như sau.

2:06 CH | 21/10/2020

Trên cơ sở thông báo ngừng hoạt động xe kinh doanh vận tải của đơn vị vận tải, Quyết định cho phương tiện ra khỏi hợp tác xã, đơn vị bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải nhưng chưa nộp trả phù hiệu đã cấp về Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải tỉnh KonTum thông báo các phù hiệu đã cấp cho phương tiện kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng như sau:

8:00 SA | 06/10/2020

Trên cơ sở thông báo ngừng hoạt động xe kinh doanh vận tải của đơn vị vận tải, Quyết định cho phương tiện ra khỏi hợp tác xã nhưng đơn vị vận tải chưa nộp trả phù hiệu đã cấp về Sở Giao thông vận tải, đơn vị báo mất phù hiệu xin cấp lại; Sở Giao thông vận tải tỉnh KonTum thông báo các phù hiệu đã cấp cho phương tiện của Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên, Hợp tác xã vận tải Đồng Tiến không còn giá trị sử dụng.

10:18 SA | 15/09/2020

Sở Giao thông vận tải thông báo phù hiệu đã cấp cho một số phương tiện của Hợp tác xã vận tải cơ giới hàng hóa và hành khách Tây Nguyên, Hợp tác xã vận tải Đồng Tiến không còn giá trị sử dụng do đơn vị thông báo phương tiện ngừng hoạt động kinh doanh vận tải nhưng chưa giao trả phù hiệu đã cấp về Sở Giao thông vận tải. 

4:10 CH | 11/09/2020

Trên cơ sở Văn bản thông báo ngừng hoạt động kinh doanh vận tải của các đơn vị vận tải đã được Sở Giao thông vận tải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở Giao thông vận tải thông báo thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải của các đơn vị như sau:

Trang 1 trong 5Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh