Đăng Nhập
11 Eoffice
Tra cứu GPLX
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
LƯỢT TRUY CẬP
52.826
4:15 CH | 05/12/2018

Công văn số 1199/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 25/9/2018 của Sở Giao thông vận tải V/v bổ sung nốt (giờ) trống trong biểu đồ xe chạy tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô

4:13 CH | 05/12/2018

Công văn số 1218/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 28/9/2018 của Sở Giao thông vận tải V/v bổ sung nốt (giờ) trống trong biểu đồ xe chạy tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô

2:17 CH | 06/09/2018

Công văn số 5381/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 22/8/2018 của Tổng cục đường bộ Việt Nam về việc phổ biến pháp luật và hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được đầu tư theo hình thức PPP.

10:06 SA | 06/06/2018

Kế hoạch số151/KH-UBND ngày 16/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ.

9:56 SA | 06/06/2018

Quyết định số 965-QĐ/TU ngày 11/8/2017 của Tỉnh ủy Kon Tum về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ quản lý.

9:47 SA | 06/06/2018

Công văn số 2955/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 23/5/2018 của Tổng cục đường bộ Việt Nam v/v: triển khai ứng dụng công nghệ NeoWeb ( còn gọi là ô ngăn hình mạng hoặc ô địa kỹ thuật ) trong bảo trì đường bộ.

9:37 SA | 23/04/2018

Công văn số 432/SGTVT-QLVT,PL&NL ngày 16/4/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ vận tải hành khách dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 01/5/2018./.

9:34 SA | 23/04/2018

Công văn số 439/SGTVT-VP ngày 17/4/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai các giải pháp để đảm bảo vệ sinh môi trường trong lĩnh vự GTVT./.

4:33 CH | 06/04/2018

Kế hoạch số 496/KH-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Kon Tum năm 2018.

Kế hoạch số 497/KH-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Kon Tum năm 2018.

7:10 SA | 21/03/2018

Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2017./.

Trang 1 trong 10Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
Nông thôn mới
cải cách hành chính
Website liên Kết