Thư công vụ tỉnh Kon Tum
cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
5:18 CH | 27/02/2023
9:26 CH | 28/12/2022
4:25 CH | 30/09/2022

 Công văn số 1635/SGTVT-KHTC ngày 26/9/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc hướng dẫn cập nhật tài sản hạ tầng giao thông đường bộ.

Lịch hướng dẫn.

1:30 CH | 21/02/2022

Công văn số 232/SGTVT-KHTC ngày 14/02/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc cập nhật tài sản hạ tầng giao thông đường bộ năm 2021.

4:20 CH | 10/01/2022

 Phương án số 47/PA-SGTVT ngày 10/01/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc bảo vệ bí mật Nhà nước tại Sở Giao thông vận tải.

2:16 CH | 22/10/2021

Công văn số 7557/TCĐBVN-ATGT ngày 21/10/2021 cuả Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn tạm thời thiết kế & lắp đặt hộ lan tường lốp trên đường bộ.

2:55 CH | 11/10/2021

Công văn số 2005/SGTVT-KHTC ngày 11/10/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc cập nhật tài sản hạ tầng giao thông đường bộ năm 2021.

8:22 SA | 18/12/2020

Công văn số 2067/SGTVT-KHTC ngày 17/12/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc cập nhật tài sản hạ tầng giao thông đường bộ năm 2020./.

7:31 SA | 12/09/2019

Công văn liên ngành số 37/LN:GTVT-TC ngày 13/01/2015 của Sở Giao thông vận tải và Sở Tài chính tỉnh Kon Tum về việc triển khai công tác kiểm kê, lập danh mục, phân loại, áp giá và hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

4:15 CH | 05/12/2018

Công văn số 1199/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 25/9/2018 của Sở Giao thông vận tải V/v bổ sung nốt (giờ) trống trong biểu đồ xe chạy tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ôtô

Trang 1 trong 11Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphananh
Góp ý dự thảo văn bản
Website liên Kết