cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
8:00 SA | 30/04/2020

Công văn số 443/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 31/3/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

1:28 CH | 16/04/2020

Công điện số 06/CĐ-CTUBND ngày 16/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

1:47 CH | 01/04/2020

Công văn số 444/SGTVT-KHTC ngày 01/4/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình thi công Dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum.

 

3:12 CH | 31/03/2020

Công văn số 435/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 30/3/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thỉ số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

3:10 CH | 31/03/2020

Công văn số 429/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 30/3/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc ngừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt từ KonTum đi Gia Lai.

3:09 CH | 31/03/2020

Công văn số 428/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 30/3/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc tạm thời dừng tổ chức đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

3:08 CH | 31/03/2020

Công văn số 420/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 28/3/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai công điện số 04/CĐ-CTUBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

10:51 SA | 31/03/2020

Công văn số 419/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 27/3/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

10:49 SA | 31/03/2020

Công văn số 412/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 27/3/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

10:36 SA | 31/03/2020

Công văn số 404/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 26/3/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc triển khai kế hoạch thành lập các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh