11 VNPT ioffice
Thư công vụ tỉnh Kon Tum
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
5:28 CH | 23/02/2023

 

4:13 CH | 22/12/2022

Tổng số kiểm tra 1.030 trường hợp, trong đó: Xe tải 875 trường hợp; điều kiện kinh doanh và trật tự vận tải 141 trường hợp; hành lang an toàn đường bộ 14 trường hợp.

4:04 CH | 22/12/2022

Tổng số kiểm tra 790 trường hợp, trong đó: Xe tải 517 trường hợp; điều kiện kinh doanh và trật tự vận tải 207 trường hợp; hành lang an toàn đường bộ 66 trường hợp; đơn vị thi công 01 trường hợp.

3:59 CH | 22/12/2022

Tổng số kiểm tra 1427 trường hợp, trong đó: Xe tải 1208 trường hợp; điều kiện kinh doanh và trật tự vận tải 217 trường hợp; hành lang an toàn đường bộ 01 trường hợp; đơn vị thi công 01 trường hợp.

Xử lý vi phạm 24 trường hợp, trong đó: Quá khổ, quá tải 08 trường hợp, điều kiện kinh doanh và trật tự vận tải 15 trường hợp; hành lang an toàn đường bộ 01 trường hợp.

4:11 CH | 12/12/2022

Tình hình trật tự an toàn giao thông: Tháng 11 năm 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, không có ùn tắc giao thông và các vấn đề nổi cổm về mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Các lực lượng chức năng chuyên trách đã Phát hiện 994 trường hợp vi phạm về TTATGT (PC08: 292 trường hợp; Công an các huyện, Tp, PC06: 702 trường hợp), tạm giữ: 379 xe (07 ô tô, 372 mô tô); 515 giấy tờ các loại; phạt tại chỗ: 100 trường hợp. Phạt tiền 980 trường hợp, thành tiền: 1.147.969.000 đồng (phạt tại chỗ: 100 trường hợp, thành tiền:15.000.000 đồng, phạt tại đơn vị: 880 trường hợp, thành tiền:1.132.969 .000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Tước GPLX có thời hạn: 97 trường hợp (PC08: 62 trường hợp; Công an các huyện, Tp: 35 trường hợp).

9:15 CH | 30/11/2022

 

4:06 CH | 28/10/2022

Tình hình trật tự an toàn giao thông:  Tháng 10 năm 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, không có ùn tắc giao thông và các vấn đề nổi cổm về mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Các lực lượng chức năng chuyên trách phát hiện 1.241 trường hợp vi phạm về TTATGT (PC08: 345 trường hợp; Công an các huyện, Tp, PC06: 896 trường hợp), tạm giữ: 334 xe (06 ô tô, 328 mô tô); 971 giấy tờ các loại, phạt tại chỗ: 116 trường hợp. Phạt tiền 1.408 trường hợp, với số tiền 2.022.654.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước. Tước GPLX có thời hạn: 179 trường hợp (PC08: 78 trường hợp; Công an các huyện, Tp: 101 trường hợp).

3:29 CH | 27/09/2022

Tình hình trật tự an toàn giao thông: Tháng 9 năm 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, không có ùn tắc giao thông và các vấn đề nổi cổm về mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Các lực lượng chức năng chuyên trách Phát hiện 2.075 trường hợp vi phạm về TTATGT (PC08: 971 trường hợp; Công an các huyện, Tp, PC06: 1.734 trường hợp), tạm giữ: 1166 xe (49 ô tô, 1117 mô tô); 1296 giấy tờ các loại, phạt tại chỗ: 243 trường hợp. Phạt tiền 2.035 trường hợp, thành tiền: 3.395.656.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước. Tước GPLX có thời hạn: 297 trường hợp (PC08: 150 trường hợp; Công an các huyện, Tp: 147 trường hợp).

3:27 CH | 27/09/2022

Tình hình trật tự ATGT: Trong 9 tháng đầu năm 2022, phát hiện 14.761 trường hợp (so với 9 tháng đầu năm 2021, số trường hợp phát hiện, xử lý giảm 4.404 trường hợp, tạm giữ phương tiện tăng 960 trường hợp, tạm giữ giấy tờ giảm 4.625 trường hợp, phạt tại chỗ giảm 739 trường hợp). Phạt tiền 13.065 trường hợp, thành tiền: 14.493.053.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước) so với 9 tháng đầu năm 2021, tổng số xe bị phạt tiền giảm 4.282 trường hợp, tổng tiền phạt tăng 2.817.640.000 đồng. Tước GPLX có thời hạn: 994 trường hợp (PC08: 741 trường hợp; Công an các huyện, Tp: 176 trường hợp).

4:01 CH | 07/09/2022

 Tổng số kiểm tra 1427 trường hợp, trong đó: Xe tải 1208 trường hợp; điều kiện kinh doanh và trật tự vận tải 217 trường hợp; hành lang an toàn đường bộ 01 trường hợp; đơn vị thi công 1 trường hợp, vận tải thủy 0 trường hợp.

Xử lý vi phạm 24 trường hợp, trong đó: Quá khổ, quá tải 08 trường hợp, sửa chữa cải tạo 0 trường hợp, điều kiện kinh doanh và trật tự vận tải 15 trường hợp; hành lang an toàn đường bộ 01 trường hợp; đơn vị thi công 0 trường hợp, vận tải thủy 0 trường hợp.

Trang 1 trong 16Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphananh
Góp ý dự thảo văn bản
Website liên Kết