11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
4:13 CH | 12/05/2022

Tình hình TTATGT: Trong tháng, trên địa bàn  tỉnh các lực lượng chức năng chuyên trách phát hiện và xử lý: Tổng số xe vi phạm trong toàn tỉnh 1.643 trường hợp vi phạm về TTATGT (PC08: 818 trường hợp; Công an các huyện, Tp, PC06: 825 trường hợp) tạm giữ: 444 xe (08 ô tô, 436 mô tô); 728 giấy tờ các loại, phạt tại chỗ: 471 trường hợp. Xử lý vi phạm: Phạt tiền 1.563 trường hợp, thành tiền: 1.255.599.000 đồng (phạt tại chỗ: 471 trường hợp, thành tiền: 70.925.000 đồng, phạt tại đơn vị 1.092 trường hợp, thành tiền 1.184.674.000 đồng). Phạt cảnh cáo: 60 trường hợp (PC08: 10 trường hợp; Công an các huyện, Tp: 50 trường hợp). Tước GPLX có thời hạn: 60 trường hợp (PC08: 54 trường hợp; Công an các huyện, Tp: 06 trường hợp).

9:25 SA | 15/04/2022

Tình hình trật tự ATGT: Trong quý, các lực chức năng đã phát hiện 1.594 trường hợp vi phạm về TTATGT (PC08: 752 trường hợp; Công an các huyện, thành phố, PC06: 842 trường hợp) tạm giữ: 477 xe (01 ô tô, 476 mô tô); 833 giấy tờ các loại, phạt tại chỗ: 284 trường hợp. Xử lý vi phạm: Phạt tiền 1.387 trường hợp, thành tiền: 1.163.716.000 đồng (phạt tại chỗ: 284 trường hợp, thành tiền: 42.600.000 đồng, phạt tại đơn vị 1.103 trường hợp, thành tiền 1.121.116.000 đồng). Phạt cảnh cáo: 79 trường hợp (PC08: 17 trường hợp; Công an các huyện, thành phố: 62 trường hợp). Tước GPLX có thời hạn: 35 trường hợp (PC08: 33 trường hợp; Công an các huyện, thành phố: 02 trường hợp).

9:20 SA | 15/04/2022

Tình hình TTATGT: Trong tháng, trên địa bàn  tỉnh các lực lượng chức năng chuyên trách phát hiện và xử lý: Tổng số xe vi phạm trong toàn tỉnh: 1.594 trường hợp vi phạm về TTATGT (PC08: 752 trường hợp; Công an các huyện, Tp, PC06: 842 trường hợp) tạm giữ: 477 xe (01 ô tô, 476 mô tô); 833 giấy tờ các loại, phạt tại chỗ: 284 trường hợp.  Xử lý vi phạm: Phạt tiền 1.387 trường hợp, thành tiền: 1.163.716.000 đồng (phạt tại chỗ: 284 trường hợp, thành tiền: 42.600.000 đồng, phạt tại đơn vị 1.103 trường hợp, thành tiền 1.121.116.000 đồng). Phạt cảnh cáo: 79 trường hợp (PC08: 17 trường hợp; Công an các huyện, Tp: 62 trường hợp). Tước GPLX có thời hạn: 35 trường hợp (PC08: 33 trường h---ợp; Công an các huyện, thành phố: 02 trường hợp).

10:31 SA | 12/01/2022

Công văn số 2678/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 30/12/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2022.

3:18 CH | 27/12/2021

Tình hình TTATGT: Trong tháng, các lực lượng chức năng chuyên trách Công an tỉnh Kon Tum phát hiện 782 trường hợp vi phạm về TTATGT (PC08: 196 trường hợp; Công an các huyện, Tp, PC06: 586 trường hợp), so với tháng trước tăng 405 trường hợp. Tạm giữ: 245 xe (01 ô tô, 244 mô tô) 475 giấy tờ các loại, phạt tại chỗ: 62 trường hợp. Phạt tiền 733 trường hợp, thành tiền: 712.537.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước. Tước GPLX có thời hạn: 31 trường hợp (PC08: 21 trường hợp, trong đó: 02 tháng: 17 trường hợp, 03 tháng: 02 trường hợp, 11 tháng: 01 trường hợp,17 tháng: 01 trường hợp; Công an các huyện, Tp: 10 trường hợp, trong đó: 02 tháng: 08 trường hợp, 17 tháng: 01 trường hợp, 23 tháng: 01 trường hợp).

3:00 CH | 27/12/2021

Tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT): Trong năm 2021, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, xử lý: 21.102 trường hợp vi phạm về TTATGT (PC08: 9.770 trường hợp; Công an các huyện, Tp, PC06: 11.332 trường hợp), tạm giữ: 4.659 phương tiện (124 ô tô, 4.535 mô tô); 13.147 giấy tờ các loại, phạt tại chỗ: 3.296 trường hợp. Xử lý vi phạm: Phạt tiền 19.226 trường hợp, thành tiền: 13.545.876.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước. Phạt cảnh cáo: 638 trường hợp. Tước GPLX có thời hạn: 676 trường hợp.

10:06 SA | 08/10/2021

Tình hình TTATGT: Trong tháng, trên địa bàn  tỉnh các lực lượng chức năng chuyên trách phát hiện và xử lý: 713 trường hợp (66 ô tô; 647 mô tô). Lập biên bản vi phạm 694 (66 ô tô; 628 mô tô). Trong đó tạm giữ 206 phương tiện (02 ô tô; 204 mô tô - xe gắn máy), 488 giấy tờ các loại. Phạt tại chỗ 19 mô tô, thành tiền 3.000.000 đồng. Tước GPLX có thời hạn: 06 trường hợp, (02 tháng: 04 trường hợp; 03 tháng: 01 trường hợp; 11 tháng: 01 trường hợp). Tổng số phạt tiền trong tháng  trên địa bàn toàn tỉnh: 561 trường hợp, thành tiền: 416.323.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước (so với tháng trước giảm 111 trường hợp, giảm 87.356.000 đồng).

7:49 SA | 13/09/2021

Tình hình TTATGT: Trong tháng, trên địa bàn  tỉnh các lực lượng chức năng chuyên trách phát hiện và xử lý: 671 trường hợp (17 ô tô; 658 mô tô), giảm 1.243 trường hợp so với tháng trước.

Lập biên bản vi phạm 600 (13 ô tô; 587 mô tô). Tạm giữ 122 phương tiện (04 ô tô; 118 mô tô - xe gắn máy). Tạm giữ 478 giấy tờ. Phạt tại chỗ 71 mô tô, thành tiền 13.550.000 đồng. hạt cảnh cáo: 30 trường hợp.

8:19 SA | 19/08/2021

Tình hình TTATGT: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh các lực lượng chức năng chuyên trách phát hiện và xử lý: 1.914 trường hợp (193 ô tô; 1721 mô tô).

Lập biên bản vi phạm 1668 (193 ô tô; 1.475 mô tô). Tạm giữ 424 phương tiện (04 ô tô; 420 mô tô - xe gắn máy); 1.244 giấy tờ. Phạt tại chỗ 246 mô tô, thành tiền 42.500.000 đồng. Tước GPLX có thời hạn: 28 trường hợp, (02 tháng: 12 trường hợp; 03 tháng: 01 trường hợp; 11 tháng: 15 trường hợp).

Tổng số phạt tiền trong tháng toàn tỉnh: 1.663 trường hợp, thành tiền: 1.010.086.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước (so với tháng trước tăng 141 trường hợp, tăng 6

2:23 CH | 13/07/2021

Tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT): Trong 6 tháng đầu năm 2021, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, xử lý:  13.508 trường hợp vi phạm TTATGT. Trong đó: Tạm giữ 2.932 phương tiện, 8.672 giấy tờ xe các loại; Xử phạt tiền 10.943 trường hợp,  với số tiền là 8.200.478.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

Trang 1 trong 14Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh
Website liên Kết