cong thong tin dien tu kon tum
HoChiMinh
11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
LƯỢT TRUY CẬP
518
AN TOÀN GIAO THÔNG

Thông báo hết hiệu lực của 18 phù hiệu cấp cho xe nội bộ

Theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2020) thì 18 phù hiệu Nội bộ Sở Giao thông vận tải đã cấp theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ từ năm 2015 đến nay không còn giá trị sử dụng.

Ngày 05/5/2020, Sở Giao thông vận tải ra Thông báo số 209/TB-SGTVT về việc hết hiệu lực của phù hiệu cấp cho xe nội bộ. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị đã được cấp phù hiệu xe nội bộ nêu trên nộp các phù hiệu về Sở Giao thông vận tải, Địa chỉ: 387 Bà Triệu, thành phố KonTum, tỉnh KonTum.

Đối với trường hợp không nộp trả thì các các cơ quan, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với các phù hiệu đã cấp theo quy định.

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 12/05/2020 Lượt xem : 380
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết