Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
LƯỢT TRUY CẬP
741
CHUYÊN MỤC TUYÊN TRUYỀN

Triển khai thực hiện thủ tục hành chính qua DVC trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, hạn chế tập trung đông người chung tay phòng chống dịch bệnh Covid 19, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong thời gian đến.

Sở Giao thông vận tải Thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải như sau:

 

1. Địa chỉ truy cập dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4
a) Đối với Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp, đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp:

Thực hiện tại địa chỉ:  https://dichvucong.gplx.gov.vn hoặc trên trên cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.
b) Đối với các Thủ tục hành chính lĩnh vực vận tải dịch vụ công mức độ 4:            

Thực hiện tại địa chỉ: http://qlvt.mt.gov.vn/; https://vnsw.gov.vn/
c) Đối với lĩnh vực Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm các thủ tục:

(1) Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác; (2) Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác; (3) Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác; (4) Gia hạn Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác;

Thực hiện tại địa chỉ: https://hanhchinhcong.kontum.gov.vn/; https://dichvucong.gov.vn/.

2. Về thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích:  
Các cá nhân, tổ chức liên hệ tại các điểm bưu điện trên địa bàn huyện, thành phố, để được nhân viên Bưu điện hướng dẫn, nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực Giao thông vận tải được UBND tỉnh công bố
thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu (danh mục thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị tổ chức, đơn vị, cá nhân thông tin đến Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum qua số điện thoại: (02603).862.536; (02603).862.994; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh: (0260) 379.7799, nhấn số 119 để được hướng dẫn

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 22/04/2020 Lượt xem : 887
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh