cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
LƯỢT TRUY CẬP
985
CHUYÊN MỤC TUYÊN TRUYỀN

Tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Căn cứ theo xếp hạng nhóm có nguy cơ, nhóm có nguy cơ thấp, ngày 29/4/2020, Sở GTVT tỉnh Kon Tum tiếp tục tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Theo đó: cho phép hoạt động vận chuyển hành khách đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Nhóm có nguy cơ nhưng không quá 50% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe được phê duyệt. Vận chuyển hành khách đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong Nhóm có nguy cơ thấp và nội tỉnh được hoạt động 100% số chuyến xe trong biểu đồ chạy xe được phê duyệt.

Các đơn vị vận tải, bến xe, lái xe, chủ phương tiện chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid-19 đối với mọi hoạt động của phương tiện, đơn vị mình và phải thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Bộ GTVT về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Văn bản số 4101/BGTVT-CYT ngày 28/4/2020 Văn bản số 3837/BGTVT-BCĐ ngày 22/4/2020.

Theo Công văn số 645/SGTVT-QLVT,PT&NL của Sở Giao thông vận tải về việc tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 30/04/2020 Lượt xem : 1212
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh