11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
986
CHUYÊN MỤC TUYÊN TRUYỀN

Thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

Ngày 21/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 97/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo Quyết định công bố, có 04 thủ tục hành chính về lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng và lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, gồm: (1) Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; (2) Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh; (3). Thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật/Báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế-kỹ thuật; (4). Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh.

Nội dung cụ thể các thủ tục hành chính

(Trích Quyết định số 97 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).

Văn phòng Sở (BTH)

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 11/05/2020 Lượt xem : 1627
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh