Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
LƯỢT TRUY CẬP
1.075
CHUYÊN MỤC TUYÊN TRUYỀN

Tài liệu quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021

Tài liệu quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021

 

1. Luật số 36/2018/QH14, ngày 20/11/2018 của Quốc Hội ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Tải về

2. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 1/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Tải về

3. Công văn số 298/CP-V.I, ngày 22/7/2019 của Chính phủ V/v đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.

Tải về

4. Tài liệu giới thiệu Luật Phòng, chống tham nhũng (do Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật thuộc Bộ Tư pháp phối hợp với vụ Pháp chế thuộc Thanh tra Chính phủ biên soạn).

Tải về

5. Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tải về

 

 

6. Kế hoạch số 2451/KH-UBND, ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Tải về

7. Kế hoạch số 2767/KH-UBND, ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2019-2020.

Tải về

8. Tập tài liệu phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng (phần I) do Sở Tư pháp biên soạn theo Công văn số 1205/STP-PBGDPL ngày 03/12/2019.

Tải về 4

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 30/09/2020 Lượt xem : 545
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh