11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
CHUYÊN MỤC TUYÊN TRUYỀN

Bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Bầu  cử đại  biểu  Quốc  hội khóa XV và đại  biểu  Hội đồng  nhân  dân tỉnh  nhiệm  kỳ 2021-2026 được tổ chức  vào  ngày Chủ nhật, 23 tháng 5 năm 2021, đây là sự kiện  chính  trị to  lớn, có ý nghĩa quan trọng đối  với  cả nước, chính vì vậy công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử cần được tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh về công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 151/CV-HĐND ngày 29/01/2021 của  Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum (HĐPH) về triển khai phổ biến các văn bản Luật liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật để qua đó, thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình, tự mình đi bầu cử; chọn những người có đức có tài xứng đáng đại diện cho Nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, bảo đảm sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân vào cuộc bầu cử. Sở Giao thông vận tải giới thiệu một số Văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu  Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm danh mục Văn bản kèm theo và 01 Đề cương phổ biến pháp luật về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương do Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum biên soạn.

1. Danh mục Văn bản.

2. Đề cương phổ biến pháp luật về Bầu cử.

Văn phòng Sở (BTH)

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 23/03/2021 Lượt xem : 251
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh