Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
CHUYÊN MỤC TUYÊN TRUYỀN
“Nhân dân tỉnh Kon Tum đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng Nhân dân cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”
Triển khai Phong trào thi đua đặc biệt

Ngày 30/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 3510/KH-UBND triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Nhân dân tỉnh Kon Tum đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng Nhân dân cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, nhằm Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ngày 14 tháng 8 năm 2021.

Theo đó, mục đích triển khai Phong trào thi đua đặc biệt nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”; thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên mọi lĩnh vực để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người, tài sản. Tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; động viên, lôi cuốn các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân tích cực, chủ động tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19.

Nội dung triển khai Phong trào thi đua đặc biệt, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng, các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cùng toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề, nội dung phù hợp, tích cực, nỗ lực, chung sức, đồng lòng, thi đua vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19; giữ được “Khu dân cư an toàn, xã an toàn, huyện an toàn, tỉnh an toàn, cả nước an toàn” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp, tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát tốt hơn đại dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch.

2.  Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp ổn định sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa ... thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác; huy động các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống đại dịch, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Thi đua bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống Nhân dân, đặc biệt là người có công, gia đình chính sách, người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế và lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người dân, người lao động, người sử dụng lao động, nhất là ở vùng có dịch vượt qua khó khăn trong đại dịch.

4. Thi đua giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá.

5. Thi đua triển khai kịp thời, hiệu quả, an toàn Chiến lược tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhằm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng.

6. Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, tin tưởng, thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền các cấp triển khai.

Toàn văn Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Nhân dân tỉnh Kon Tum đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng Nhân dân cả nước thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” tại đây.

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 01/10/2021 Lượt xem : 1234
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh