11 VNPT ioffice
Thư công vụ tỉnh Kon Tum
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
CHUYÊN MỤC TUYÊN TRUYỀN

Ưu tiên giải quyết trước hạn đối với những hồ sơ thủ tục hành chính được nộp trực tuyến

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, công dân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Sở Giao thông vận tải đã đạt được kết quả tốt, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, người dân trong thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 13/02/2023, Ông Nguyễn Đức Hương, Phó Giám đốc Sở đã ký ban hành Văn bản 220/SGTVT-VP gửi các cơ quan, đơn vị ngành Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh để tiếp tục đẩy mạnh sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính góp phần hoàn thành chỉ tiêu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2023 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 08/02/2023.

Đồng thời, khuyến khích các cơ quan, đơn vị ngành Giao thông vận tải tích cực tham gia đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các dịch vụ hành chính công khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, qua đó Sở tiếp thu để cải cách quy trình, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, công dân thực hiện Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính đối với tất cả các thủ tục hành chính có phí, lệ phí (bao gồm nộp hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp và hồ sơ nộp bằng hình thức trực tuyến). Đồng thời, ưu tiên giải quyết trước hạn đối với những hồ sơ thủ tục hành chính được nộp trực tuyến.

 

 

Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

 

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính

Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Công Dịch vụ công tỉnh.

 

 

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 15/02/2023 Lượt xem : 262
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphananh
Góp ý dự thảo văn bản