Thư công vụ tỉnh Kon Tum
cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
CHUYÊN MỤC TUYÊN TRUYỀN

Công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2022

Ngày 27 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND về Phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 Theo đó, đối với nhóm Cơ quan chuyên môn, ban, ngành thuộc tỉnh có 6 cơ quan xếp loại xuất sắc (đơn vị đạt chỉ số cao nhất là Sở Công thương với số điểm 93.73 điểm); 11 cơ quan xếp loại tốt; 03 cơ quan xếp loại khá.

Đối với nhóm Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có 4 đơn vị xếp loại tốt (đơn vị đạt chỉ số cao nhất trong nhóm là Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy với số điểm 86.471 điểm); còn lại có 06 đơn vị xếp loại khá.

Năm 2022, Sở Giao thông vận tải đạt 90.59 điểm và là một trong nhóm các cơ quan được xếp loại xuất sắc.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triệt kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; có giải pháp cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính ở những năm tiếp theo.

                                                                                Văn phòng Sở (BTH)

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 23/02/2023 Lượt xem : 404
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Góp ý dự thảo văn bản
tiepnhanphananh