Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
LƯỢT TRUY CẬP
1.075
11:09 CH | 15/04/2020

Thực hiện Văn bản số 3608/BGTVT-VTngày 15/4/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ ngày 15 tháng 4 năm 2020.

Sở Giao thông vận tải Thông báo về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (Thông báo số 178/TB-SGTVT ngày 15/4/2020).

5:03 CH | 13/04/2020

Thực hiện Văn bản số 1123/UBND-KGVX ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh KonTum về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Ngày 09/4/2020, Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 489/SGTVT-QLVT,PT&NL yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

3:00 CH | 09/04/2020

Để triển khai kịp thời, có hiệu quả các nội dung, giải pháp của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và UBND Tỉnh Kon Tum trong phòng, chống covid. Các giải pháp phải thực hiện quyết liệt, liên tục, thường xuyên, thông tin báo cáo nhanh chóng và toàn diện để Lãnh đạo Sở chỉ đạo kịp thời, trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo của Tỉnh, UBND Tỉnh. Ngày 08/4/2020, Sở Giao thông vận tải xây dựng Kế hoạch số 167/KH-SGTVT về phòng chống dịch covid - 19 với các nội dung như sau:

4:38 CH | 08/04/2020

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh KonTum về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trên cơ sở Văn bản số 443/SGTVT-QLVT,PTNL&VT ngày 31/3/2020 của Sở Giao thông vận tải và Giấy đề nghị  cấp phù hiệu tạm thời cho xe hoạt động tại bệnh viện của Công ty TNHH MTV Mai Linh Kon Tum.

8:06 SA | 01/04/2020

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh KonTum về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh KonTum. Ngày 31/3/2020, Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 443/SGTVT-QLVT,PT&NL yêu cầu các bến xe khách, các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh triển khai một số nội dung sau:

2:24 CH | 31/03/2020

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tại Công điện số 04/CĐ-CTUBND ngày 27/03/2020 về việc áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 30/3/2020, Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 428/SGTVT-QLVT,PT&NL đề nghị các đơn vị đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

2:20 CH | 31/03/2020

Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum và Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai thống nhất tạm thời dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giữa hai địa phương từ 00 giờ 00 phút ngày 31/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020 để phòng, chống dịch Covid.

2:12 CH | 31/03/2020

Thực hiện nội dung Văn bản số 2917/BGTVT-VT ngày 29/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải và Văn bản số 1878/TCĐBVN-VT ngày 30/3/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thỉ số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 30/3/2020, Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 435/SGTVT-QLVT,PT&NL yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

2:06 CH | 31/03/2020

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh KonTum tại Công điện số 04/CĐ-CTUBND ngày 27/03/2020 về việc áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người và quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh KonTum. Ngày 28/3/2020, Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 420/SGTVT-QLVT,PT&NL yêu cầu các đơn vị vận tải, bến xe thực hiện việc tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải công cộng kể từ thời điểm 00 giờ 00 ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020, cụ thể như sau:

1:52 CH | 31/03/2020

Việc sử dụng khẩu trang giúp phòng tránh lây nhiễm chỉ khi kết hợp với việc thường xuyên rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn. Phải biết cách sử dụng và thải bỏ khẩu trang đúng cách.

Trang 4 trong 10Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh