cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
LƯỢT TRUY CẬP
1.075
10:38 SA | 21/08/2018

Thực hiện chỉ đạo của Cục đăng kiểm Việt Nam tại văn bản số 4112/ ĐKVN-VAR ngày 12/7/2018 và văn bản số 4705/ĐKVN-VAR ngày 08/8/2018 về việc tăng cường triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Trung tâm Đăng kiểm 82.01S kiên quyết không cấp giấy chứng nhận kiểm định cho phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đặc biệt đối với phương tiện chở khách có thiết kế dây đai an toàn phải khôi phục và đảm bảo hoạt động theo quy định thì mới được phép lưu hành.

1:51 CH | 02/08/2018

 

Ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định này gồm 07 Chương, 41 Điều, quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Quy định cụ thể về các hành vi nghiêm cấm đối với cán bộ tại Bộ phận Một cửa và đối với tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC. Cụ thể:

 

2:38 CH | 03/07/2018

Thực hiện nội dung Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; trên cơ sở Văn bản số 6675/BGTVT-VT ngày 21/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung liên quan đến đối tượng là đơn vị kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp phải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu và gắn thiết bị giám sát hành trình như sau:

Triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia của Bộ Giao thông vận tải
9:24 SA | 19/06/2018

Thực hiện Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 – 2020 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 50/TB-VPCP ngày 05/02/2018 của Văn phòng Chính phủ. Ngày 18/5/2018, Bộ Giao thông Vận tải có Công văn số 5215/BGTVT-TTCNTT về việc triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

9:39 SA | 18/05/2018

Trích thông tư 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT Quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

3:06 CH | 24/04/2018

Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016 tại kỳ họp thứ 11 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Luật quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.  Luật gồm có 5 chương, 37 điều, bố cục và nội dung cơ bản như sau: 

4:17 CH | 16/04/2018

Theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô quy định:

1:55 CH | 30/03/2018

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp dùng cho ô tô, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộQuy định Kiểm tra Giấy đăng ký xe khi kiểm định xe cơ giới là những điểm mới đang quan tâm trong kiểm định xe:

3:50 CH | 14/03/2018

 

Ngày 26/02/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND, về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh.

3:49 CH | 28/09/2017

Tùy vào thời gian mất, có thể bạn sẽ phải làm thủ tục như cấp lần đầu.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, giấy phép lái xe (hay thông thường còn gọi là “bằng lái xe”) là chứng chỉ cấp cho người điều khiển xe cơ giới (người lái xe) để được phép lái một hoặc một số loại &

Trang 9 trong 10Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh