11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
HoChiMinh
LƯỢT TRUY CẬP
518
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Giao thông vận tải họp thường kỳ tháng 5 năm 2020

 

Ngày 04 tháng 5 năm 2020, tại Sở Giao thông vận tải, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2020. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở.  Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải kết luận như sau:

Văn phòng: Phối hợp chuẩn bị công tác đại hội Đảng bộ Sở. Tiếp tục chủ trì thực hiện công tác lưu trữ. Tham mưu giao nhiệm vụ công tác thủ quỹ cơ quan. Tiếp tục đưa tin lên Trang Thông tin điện tử của Sở. Báo cáo cụ thể về số lượng tin, bài các phòng, đơn vị gửi đăng trong từng tháng. Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị tham mưu thực hiện nhiệm vụ UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở. 

Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái: Kiểm tra việc bố trí lắp đặt thiết bị theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô (trừ hạng B1); Tiếp tục phối hợp Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra đột xuất về hoạt động đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh; quán triệt, chỉ đạo các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe nâng cao trách nhiệm, tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe. Tổ chức sát hạch lái xe theo kế hoạch đã đăng ký; chuẩn bị hướng dẫn, sử dụng bộ câu hỏi mới trong sát hạch lái xe theo hướng dẫn của Tổng cục ĐBVN. Tiếp tục kiểm tra và truyền dữ liệu camera giám sát các kỳ sát hạch về Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Xây dựng dự thảo Quyết định quy định việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn địa tỉnh Kon Tum theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất. Trình UBND tỉnh ban hành quyết định thay thế Quyết định 60/2009/QĐ-UBND về quản lý xe môt ô hai, xe ba bánh, xe thô sơ và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; kiên quyết không để tái diễn tình trạng “xe dù, bến cóc”. Tiếp tục triển khai các nội dung mới theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/4/2020. Tiếp tục tham mưu đôn đốc UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa; tiếp tục tổ chức đăng ký phương tiện thuộc thẩm quyền của huyện và phối hợp quản lý hoạt động vận tải thủy nội địa trong mùa mưa lũ. Theo dõi ý kiến phúc đáp của Cục Đăng kiểm Việt Nam để kịp thời tham mưu trong việc kiểm tra, đăng kiểm đối với phương tiện thủy nội địa.

 

Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phân công trong công tác cổ phần hoá Trung tâm theo kế hoạch. Tiếp tục phối hợp di dời Trung tâm đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND Tỉnh.

Thanh tra Sở GTVT: Tiếp tục kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải, trật tự vận tải tại khu vực thành phố Kon Tum và trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh; kiểm tra hoạt động đậu đỗ và dừng đón trả khách trên địa bàn thành phố Kon Tum. Kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải tại bến xe và tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid 19; kiểm tra, xử lý xe quá tải và cơi nới thùng xe trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương xử lý vi phạm HLATĐB theo nội dung đã thống nhất với UBND các huyện và thành phố. Tham gia với UBND huyện, xã theo kế hoạch Số 2985/KH-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ đến năm 2020. Triển khai phối hợp cùng Cảnh sát Giao thông tỉnh kiểm soát tải trọng xe tại Trạm KTTTXLĐ số 54 theo Kế hoạch phối hợp kiểm soát tải trọng xe năm 2020 đã được phê duyệt. Kiểm tra, xử lý đơn vị thi công trong công tác đảm bảo ATGT trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và khu vực thành phố KonTum.

Phòng Kế hoạch Tài chính: Tiếp tục theo dõi  công tác GPMB và đôn đốc thực hiện dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum. Triển khai lập báo Dự án tiền khả thi Cao tốc Cửa khẩu Bờ Y – Ngọc Hồi – PleiKu. Phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các CTGT giải quyết những vướng mắc liên quan đến công tác thu hồi, thanh toán, quyết toán các dự án. Triển khai chuẩn bị đầu tư  đầu tư từ nguồn vốn quỹ bảo trì theo kế hoạch năm 2020. Phối hợp với Ban quản lý dự án, Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tham mưu việc sử dụng kinh phí dự phòng dự án sửa chữa Tỉnh lộ 671. Chủ trì làm việc với Đoàn kiểm toán khu vực 12 làm việc về việc sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Tiếp nhận, xử lý, trả lời kịp thời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, kỳ họp Quốc hội. Theo dõi, phối hợp Thanh tra Sở và các nhà thầu quản lý đường phối hợp với UBND các xã tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm HLATĐB. Phối hợp với Phòng KHTC tham mưu việc sử dụng kinh phí dự phòng dự án sửa chữa Tỉnh lộ 671. Phối hợp làm việc với Đoàn kiểm toán khu vực 12 làm việc về việc sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ.

Phòng Quản lý chất lượng CTGT: Tiếp tục theo dõi, kiểm tra chấn chỉnh chất lượng thi công công trình giao thông. Tiếp tục tham mưu xử lý vướng mắc trong triển khai dự án Quốc lộ 24.

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 08/05/2020 Lượt xem : 507
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết