11 VNPT ioffice
Thư công vụ tỉnh Kon Tum
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Giao thông vận tải họp thường kỳ tháng 3 năm 2023

Ngày 27 tháng 02 năm 2023, tại Sở Giao thông vận tải, đồng chí Phan Mười, Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2023. Dự họp có 03 đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở. Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Phan Mười, Giám đốc Sở Giao thông vận tải kết luận như sau:

Văn phòng: Trên cơ sở đề xuất của các phòng, đơn vị, tham mưu tổng hợp kế hoạch khắc phục hạn chế qua đánh giá chỉ số cạch tranh cấp Sở. Tiếp tục tham mưu công tác cán bộ của Thanh tra Sở, Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S. Tham mưu tuyển dụng viên chức Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S theo quy định. Chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu để báo cáo Đoàn thanh tra của Sở Nội vụ.

Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái: Khắc phục kịp thời những thiếu sót sau khi được Thanh tra Bộ GTVT thanh tra về công tác chuyên môn của phòng. Quán triệt cán bộ công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải, đào tạo, sát hạch lái xe.

Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S: Nghiên cứu tham gia ý kiến để sửa đổi Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT. Có kế hoạch để thực hiện di dời Trung tâm đến vị trí mới, thường xuyên báo cáo cho Phó Giám đốc Sở phụ trách về tiến độ thực hiện. Phối hợp với Văn phòng Sở trong công tác tuyển dụng viên chức Trung tâm.

Thanh tra Sở GTVT: Tham gia ý kiến trả lời báo chí và Sở Thông tin Truyền thông về nội dung báo chí phản ánh tình trạng xe quá khổ, quá tải trên Tỉnh lộ 675. Tổ chức kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch lái xe theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý xe quá khổ, quá tải.

Phòng Kế hoạch Tài chính: Tham mưu đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24. Tiếp tục tham mưu đôn đốc các đơn vị thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước, của Thanh tra Chính phủ và tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Tham mưu bàn giao các đoạn thuộc Quốc lộ 24 cũ cho địa phương quản lý. Tham mưu chỉ đạo đơn vị quản lý duy tu, bảo trì quốc lộ, tỉnh lộ báo cáo ngay nếu phát hiện xe quá khổ, quá tải làm ảnh hưởng an toàn giao thông và an toàn công trình. Khẩn trương tổng hợp, tham mưu trình UBND Tỉnh phê duyệt các điểm đấu nối (Trình trước ngày 10/3/2023). Tiếp tục chủ trì tham mưu trình ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tổ Quản lý chất lượng CTGT: Tiếp tục theo dõi, tham mưu giải quyết tồn tại của Dự án cải tạo nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 24 (Dự án Thành phần 2, đoạn qua tỉnh Kon Tum).

Đề nghị Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh: Tham mưu kế hoạch năm 2023 để sửa chữa hoặc bổ sung hạng mục an toàn giao thông ở những điểm mất an toàn giao thông. Tiếp tục tham mưu công tác tuyên truyền an toàn giao thông năm 2023.

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 23/03/2023 Lượt xem : 540
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphananh
Góp ý dự thảo văn bản
Website liên Kết