11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
HoChiMinh
LƯỢT TRUY CẬP
518
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Một số lưu ý trong thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2019/BGTVT

Ngày 31/12/2019, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đã ban hành Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN41:2019/BGTVT thay thế QCVN 41:2016/BGTVT). Theo đó, Tổng Cục đường bộ Việt Nam ban hành Văn bản số 2637/TCĐBVN-ATGT ngày 29/4/2020 về việc triển khai QCVN41:2019/BGTVT. Trong Quy chuẩn mới, quy cách biển báo, vạch sơn cơ bản giữ nguyên theo Quy chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT, chỉ điều chỉnh theo hướng rõ ràng hơn, hạn chế tình trạng hiểu nhầm, hiểu chưa đúng về quy chuẩn, đồng thời cập nhật các hướng dẫn của Bộ GTVT và một số tình huống thực tiễn phát sinh.

 Quy chuẩn mới có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020 được áp dụng để thiết kế, thi công đối với các công trình đường bộ đang triển khai; đồng thời, rà soát điều chỉnh hệ thống báo hiệu trên đường bộ đang khai thác nhằm đảm bảo đến ngày 01/7/2020, hệ thống báo hiệu đường bộ phù hợp QCVN 41:2019/BGTVT. Trong quá trình thực hiện, có một số nội dung chính cần lưu ý:

Hệ thống an toàn giao thông đường bộ (nguồn: Internet)

Thường xuyên rà soát, phát hiện để kịp thời khắc phục các bất cập (nếu có) về hệ thống báo hiệu đường bộ, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và phát huy tốt chức năng báo hiệu cho người tham gia giao thông được an toàn, thông suốt góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường bộ.

Về hiệu lực của các biến báo cấm, biển báo hiệu lệnh qua các nút giao: Căn cứ quy định tại mục 30.9, 38.3 và các nội dung có liên quan trong QCVN 41:2019/BGTVT để rà soát, kịp thời bổ sung các biển nhắc lại, biển trên đường nhánh tại các vị trí cần thiết, đảm bảo đúng quy định tại Quy chuẩn.

Về vạch sơn phân chia làn xe thô sơ và làn xe cơ giới: Để hạn chế tai nạn đối đầu, nâng cao hiệu quả khai thác, tránh lãng phí đầu tư trên các đường có lưu lượng xe thô sơ không lớn, việc áp dụng vạch phân chia làn xe thô sơ và làn xe cơ giới phải tuân thủ theo quy định tại mục G1.3 Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT. Theo đó, không nên bố trí phân chia làn xe thô sơ và làn xe cơ giới khi bề rộng phần đường dành cho xe thô sơ < 1,5 m trên đường có 02 làn xe cơ giới và lưu lượng xe thô sơ không lớn. Khi không bố trí làn xe thô sơ riêng thì có thể bố trí vạch phân chia các làn xe cùng chiều vạch 2.1 hoặc vạch 2.1 kết hợp vạch 2.2 (Chi tiết xem mục G1.3 Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT). 

Quy cách, hình vẽ, kích thước chi tiết của từng biển báo, vạch sơn được quy định tại các Phụ lục của Quy chuẩn, các đơn vị áp dụng để thiết kế, thi công đảm bảo tính thống nhất của hệ thống biển báo.

Phòng QLCLCTGT

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 11/05/2020 Lượt xem : 415
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết