cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 02 năm 2021

Công tác cấp đổi GPLX: 192 GPLX/ lũy kế 2 tháng 476 GPLX ( Trong đó Đổi tại các điểm đổi Bưu điện : 0 GPLX/ lũy kế 2 tháng 0 GPLX ); Đề nghị xác minh hồ sơ GPLX: 3 hồ sơ/ lũy kế 2 tháng 7 hồ sơ. Xác minh hồ sơ GPLX: 1 hồ sơ/ lũy kế 2 tháng 7 hồ sơ.

Tổ chức Sát hạch GPLX mô tô hạng A1 của các cơ sở đào tạo: Sát hạch 2 kỳ/ lũy kế 2 tháng 7 kỳ. Thí sinh đăng ký dự thi: 644 thí sinh/ lũy kế 2 tháng 1914 thí sinh. Thí sinh vắng và trượt: 108 thí sinh/ lũy kế 2 tháng 285 thí sinh. Đạt cấp GPLX: 536 thí sinh/ lũy kế 2 tháng 1629 thí sinh. Tổ chức Sát hạch GPLX máy kéo, ô tô các hạng của các cơ sở đào tạo: Sát hạch 1 kỳ/ lũy kế 2 tháng 4 kỳ.  Thí sinh đăng ký dự thi:85 thí sinh/ lũy kế 2 tháng 407 thí sinh. Thí sinh vắng và trượt:20 thí sinh/ lũy kế 2 tháng 89 thí sinh. Đạt cấp GPLX: 65 thí sinh/ lũy kế 2 tháng 318 thí sinh. 

Giám định xe tai nạn giao thông: 04 vụ/ lũy kế từ đầu năm: 14 vụ. Giám định tình trạng kỹ thuật phương tiện trong đơn vị: 0 xe/ lũy kế từ đầu năm: 0 xe.

Tổ chức kiểm tra và cấp Giấy phép xe tập lái: 11 xe/ lũy kế từ đầu năm: 15 xe. Cấp giấy đăng ký, biển số XMCD: 01xe/lũy kế từ đầu năm: 0 xe. Thẩm đinh thiết kế xe cơ giới cải tạo: 0 hồ sơ/ lũy kế từ đầu năm: 0 hồ sơ.

Cấp phù hiệu tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe tải, công ten nơ, xe đầu kéo, xe buýt, trung chuyển: 27  phù hiệu/ lũy kế từ đầu năm: 54 phù hiệu; Cấp GPKDVT: 00 Giấy phép/ lũy kế từ đầu năm: 0 Giấy phép; Cấp GPLV Việt - Lào: 04 Giấy phép/ lũy kế từ đầu năm: 13 Giấy phép; Cấp GPLV Việt - Lào - CamPuchia: 08 Giấy phép/ lũy kế từ đầu năm: 15 Giấy phép; Cấp GPLV Việt - CamPuchia: 00 Giấy phép/ lũy kế từ đầu năm: 0 Giấy phép;

Chấp thuận tuyến, giảm tần suất, bổ sung xe, cho phép xe hoạt động lại, ngừng, thay thế xe hoạt đng: 04 hồ sơ/ lũy kế từ đầu năm: 12 Hồ sơ.

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 24/03/2021 Lượt xem : 3717
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh
Website liên Kết