Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kết quả công tác cải cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2021

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 4514/KH-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 760/KH-SGTVT ngày 17/12/2020 của Sở Giao thông vận tải về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021; Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đẩy mạnh công tác CCHC, quán triệt tinh thần các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các Nghị quyết của Tỉnh ủy và các chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; đặc biệt là các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính đầy đủ, kịp thời.

Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện theo đúng quy định tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến thực hiện các TTHC tại Sở; chấp hành nghiêm túc các văn bản quy định về thực hiện TTHC đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, công bố tại Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 22/4/2021. Theo Quyết định, Sở Giao thông vận tải có 72 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết bao gồm: Lĩnh vực đăng kiểm: 05 thủ tục; Lĩnh vực đường thủy nội địa: 11 thủ tục; lĩnh vực đường bộ: 56 thủ tục. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở đã tiếp nhận 9.335 hồ sơ TTHC; trong đó tiếp nhận qua hình thức trực tuyến 323 hồ sơ; qua trực tiếp và dịch vụ bưu chính công ích 8.735 hồ sơ; đã giải quyết được 9.058 hồ sơ. Việc giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp được thực hiện đúng và trước hẹn, không có hồ sơ để tồn đọng, quá hạn.

Nhìn chung, công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục được Sở Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo xuyên suốt nên phần lớn các công việc đề ra đều được triển khai và hoàn thành đúng Kế hoạch và thời gian đề ra.  Công tác rà soát, tham mưu xây dựng văn bản quay phạm pháp luật được thực hiện đúng quy định; việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đang được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao đông chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ: thưc hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện chuẩn mực về ứng xử, chuẩn mực về đạo đức lối sống, góp phần hình thành phong cách, lề lối làm việc bảo đảm tính chuyên nghiêp, trách nhiệm chuyên nghiệp, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Văn phòng Sở (BTH)

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 24/06/2021 Lượt xem : 3282
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphânnh
Website liên Kết