11 VNPT ioffice
Thư công vụ tỉnh Kon Tum
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022

Nhằm nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của Đảng ủy, thủ trưởng cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy mạnh việc xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” xem đây là một nội dung, nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan hàng năm.

Ngày 02/6/2022, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 278/KH-SGTVT xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022 với những nội dung cụ thể đó là:

1. Phổ biến quán triệt cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Nâng cao ý thức, trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan trong việc tự giác tham gia công tác bảo đảm về an ninh, trật tự, gương mẫu, chấp hành tốt các Nội quy, Quy chế trong cơ quan, đơn vị; có ý thức bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị; nghiêm chỉnh chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật; ứng xử văn minh, thân thiện nơi công cộng và trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

3. Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội; không để xảy ra cháy, nổ; tai nạn lao động nghiêm trọng. Giáo dục nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cơ quan.

4. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan nghiêm túc thực hiện tốt các nội quy, quy chế, các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh trật tự, pháp luật về an toàn giao thông; không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải gương mẫu trong việc tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; phòng chống tội phạm. Thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lồng ghép vào các cuộc hội họp, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị phổ biến cho đảng viên, công chức, người lao động nắm vững về “An toàn về an ninh, trật tự” nhằm nâng cao nhận thức chính trị, lập trường vững chắc và ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên nhằm kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm kỷ luật, pháp luật.

5. Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền và công an địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nắm bắt thông tin về tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn cơ quan để đề phòng, cảnh giác trước các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đồng thời kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng  trước những vụ việc làm mất an toàn về an ninh trật tự hoặc có những biểu hiện, nghi vấn về trộm cắp tài sản, bí mật Nhà nước, tệ nạn xã hội; tổ chức tốt công tác nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, bố trí lực lượng bảo vệ tại chổ đẩy mạnh công tác “An toàn về an ninh, trật tự” tại cơ quan.

6. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng ngày càng đơn giản hoá, công khai, minh bạch; giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy trình, tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ; hạn chế tối đa các thiếu sót khi thực thi nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

7. Kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức bao che, dung túng tội phạm hoặc có biểu hiện tiêu cực, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

8. Xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan vững mạnh, phối hợp với lực lượng bảo vệ bảo đảm cơ quan an toàn 24/24 giờ.

9. Có 100% tập thể cơ quan đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên.

Văn phòng Sở

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 02/06/2022 Lượt xem : 2771
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphananh
Góp ý dự thảo văn bản
Website liên Kết