cong thong tin dien tu kon tum
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 VNPT ioffice
Tra cứu GPLX
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
LƯỢT TRUY CẬP
52.997
CHUYÊN MỤC TUYÊN TRUYỀN

Về việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Thực hiện Công văn số 1749/UBND-TTHCC ngày 13/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tiếp nhận và trả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum thông báo:

Kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2019, Sở Giao thông vận tải ngừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc của Sở Giao thông vận tải, đồng thời thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, địa chỉ 70 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Sở Giao thông vận tải tại quầy số 19 và 20

Thông báo số 371/TB-SGTVT ngày 16/7/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính của các sở, ban ngành thuộc tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum.

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 16/07/2019 Lượt xem : 1058
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Nông thôn mới
cải cách hành chính
VBPL_KonTum