Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 VNPT ioffice
Tra cứu GPLX
Bộ Giao thông vận tải
LƯỢT TRUY CẬP
52.826
CHUYÊN MỤC TUYÊN TRUYỀN

Quy định về cấp, đổi, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với xe máy chuyên dùng

Ngày 12 tháng 6 năm 2019, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT quy định về đăng ký xe máy chuyên dùng. Thông tư gồm có 9 chương, 24 điều, quy định về cấp giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng; cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng; sang tên, di chuyển; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.

 Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp, đổi, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo danh mục tại Phụ lục ban hành kèm theo.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019 và thay thế Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ và Thông tư số 59/2011/TT-BGTVT ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ./.

Văn phòng (BTH)

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 26/07/2019 Lượt xem : 605
Quay Về

cải cách hành chính
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới