Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 VNPT ioffice
Tra cứu GPLX
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
52.826
CHUYÊN MỤC TUYÊN TRUYỀN

Triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen”

Ngày 31 tháng 7 năm 2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 1950/KH-UBND về triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Mục đích của Kế hoạch là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn Nhân dân trong việc đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen”. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ và các cơ sở kinh doanh khác không để biến tướng thành cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”; triệt phá các băng nhóm, tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp để hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê...

Theo Kế hoạch các Sở, ban ngành có nhiệm vụ quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, gồm: Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”…

Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong quản lý cán bộ, công chức. Quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ… vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách an sinh, xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa “tín dụng đen” và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm...

                                                                    Văn phòng Sở (BTH)

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 01/08/2019 Lượt xem : 549
Quay Về

VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
cải cách hành chính