You are here:   Tin tức > Tin hoạt động
 Đăng Ký   |    Đăng Nhập
1 Chính phủ VN
11 VNPT ioffice
Tra cứu GPLX
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
LƯỢT TRUY CẬP
52.997
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Giao thông vận tải họp giao ban thường kỳ tháng 5 năm 2018

Ngày 03 tháng 5 năm 2018, tại Sở Giao thông vận tải, đồng chí Nguyền Hữu Hùng, Giám đốc Sở GTVT đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2018. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở. Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải kết luận như sau: Cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá công tác tháng 4 và dự kiến công tác tháng 5 của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

Nhiệm vụ công tác tháng 5/2018, các Phòng và đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện những nội dung chính sau:

Đồng chí Giám đốc kết luận tại cuộc họp

Văn phòng: Điều động, bổ sung nhân sự đảm bảo bộ phận Một cửa hoạt động trong thời gian cán bộ đi học. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị kịp thời phúc đáp văn bản. Phối hợp với Phòng KHTC thanh toán mua sắm thiết bị tại bộ phận Một cửa. Tham mưu làm văn bản uỷ quyền cho Phó Chánh Văn phòng phụ trách ký một số văn bản: Lịch công tác, giấy mời, lệnh điều xe, giấy nghỉ phép, giấy giới thiệu...Tiếp tục làm việc với Sở Nội vụ về thành lập Ban Bảo trì đường bộ của Sở.

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái: Tiếp tục theo dõi, tham mưu về việc cổ phần hoá Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S.Tiếp tục thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cấp độ 3, cấp độ 4. Tăng cường kiếm tra, giám sát, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe. Tiếp tục triển khai công tác quản lý hoạt động vận tải theo quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải.

Phòng Kế hoạch Tài chính: Triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư từ nguồn vốn khắc phục bão lũ và nguồn Quỹ bảo trì đường bộ được phân bổ. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác đấu thầu quản lý, duy tu bảo dưỡng quốc lộ được uỷ quyền, báo cáo Giám đốc Sở. Tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất nâng cấp Tỉnh lộ 676 thành quốc lộ. Nghiên cứu, đề xuất tính phụ cấp cho cán bộ tham gia tổ quản lý dự án theo quy định. Định kỳ hàng tháng tham mưu Giám đốc báo cáo UBND Tỉnh tình hình thực hiện dự án nâng cao độ và mở rộng tuyến tránh thuỷ điện Plei Krông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh - Kon Tum và dự án Tuyến tránh Thành phố Kon Tum. Yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát có văn bản cam kết thực hiện đúng quy định về công tác giám sát thi công và định kỳ báo cáo Ban quản lý dự án và chủ đầu tư. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện chuyển kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định; kịp thời bàn giao cọc tim tuyến, phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Tuyến tránh Thành phố Kon Tum.


Quang cảnh cuộc họp

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầg giao thông: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác duy tu, bảo dường quốc lộ, tỉnh lộ quý II. Tham mưu Lãnh đạo Sở văn bản yêu cầu đơn vị thi công thực hiện bảo hành đối với gói thầu số 5, gói thầu số 6, dự án đường giao thông Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơrông - Ngọc Linh.

Phòng Quản lý chất lượng CTGT: Tăng cường công tác thẩm định, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Bám sát hiện trường, tống hợp, tham mưu đề xuất Lãnh đạo Sở chỉ đạo xử lý những vẩn đề phát sinh trong thực hiện dự án nâng cao độ và mở rộng tuyển tránh thuỷ điện Plei Krông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh - Kon Tum.

Trung tâm Đăng kiêm 82.01S: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm định, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện cổ phần hoá Trung tâm theo quy định.

Thanh tra Sở: Tăng cường kiểm tra xe quá tải. Tiếp tục kiểm tra, phối hợp xử lý vi phạm hành lang đường bộ, trong đó có trường hợp vi phạm tại Tỉnh lộ 671, trên địa bàn xã Đăk cấm.

Nội dung khác: Hiện nay có một số cán bộ công chức được cử đi học chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, Giám đốc Sở đề nghị các phòng, đơn vị chủ động sắp xếp thời gian hợp lý đế hoàn thành công tác chuyên môn, không vì việc đi học của cán bộ công chức làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công việc.

Thông báo số 186/TB-SGTVT ngày 04/5/2015 của Sở Giao thông vận tải về kết luận giao ban tháng 5/2018./.

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 09/05/2018 Lượt xem : 969
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
cải cách hành chính
Website liên Kết