You are here:   Tin tức > Tin hoạt động
 Đăng Ký   |    Đăng Nhập
Tra cứu GPLX
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 VNPT ioffice
LƯỢT TRUY CẬP
52.826
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Giao thông vận tải họp giao ban thường kỳ tháng 7 năm 2018

Ngày 05 tháng 7 năm 2018, tại Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở GTVT đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 7 năm 2018. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và mời Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh cùng tham dự. Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kết luận như sau:

Cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá công tác tháng 6 và dự kiến công tác tháng 7 của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh. 

Nhiệm vụ công tác tháng 7/2018: Đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc và Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh (Đơn vị nhận uỷ thác quản lý các dự án do Sở làm chủ đầu tư) thực hiện tốt các nội dung, giải pháp đã nêu trong báo cáo. Ngoài ra, cần tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau:

Quang cảnh cuộc họp

Văn phòng:  Vận động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa theo lời kêu gọi của UBMTTQ Tỉnh. Tăng cường tham mưu, thực hiện công tác cải cách hành chính. Tổng hợp, cập nhật thủ tục hành chính để trình UBND Tỉnh. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ mà UBND Tỉnh giao cho Sở.

Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái: Tăng cường chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách, chú trọng quản lý xe bus, xe taxi. Phối hợp với Thanh tra Sở xử lý xe không vào bến theo quy định, xe chạy không đúng tuyến, đậu đỗ sai quy định. Phối hợp với Văn phòng Sở trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cập nhật kịp thời các thay đổi, trình UBND tỉnh công bố. Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe nâng cao trách nhiệm, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị (chú trọng các thiết bị và xe dùng để sát hạch) để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe. Kiểm tra điều kiện Bến xe KonPlong để tham mưu công bố đưa bến xe vào hoạt động,  phối hợp với Sở GTVT các tỉnh, thành phố đề nghị Bộ GTVT thiết lập tuyến vận tải hành khách liên tỉnh để đưa vào khai thác.Chỉ đạo các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân khi tổ chức sát hạch lái xe hạng A1 tại Trung tâm sát hạch có thiết bị chấm điểm tự động thuộc Trường Cao đẳng cộng đồng. Thực hiện cấp phù hiệu xe đối với xe 3,5 tấn trở lên theo quy định. Tham mưu triển khai công tác đảm bảo trật tự ATGT về hoạt động vận tải thủy nội địa Trong mùa mưa lũ. Phối hợp với Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động vận tải thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh. Tham gia trong công tác cổ phần hoá Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S.

Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S: Tăng cường chấn chỉnh hoạt động kiểm định, sắp xếp công việc khoa học, giải quyết nhanh, thuận lợi thủ tục kiểm định. Về công tác kiểm chuẩn thiết bị kiểm định, phải căn cứ quy định của pháp luật. Có ý kiến đề xuất, tránh chồng chéo trong công tác kiểm chuẩn.

Thanh tra Sở GTVT: Tăng cường kiểm tra xe quá tải, quá khổ. Tiếp tục kiểm tra, phối hợp xử lý vi phạm hành lang đường bộ. Trong công tác phối hợp với Cục quản lý đường bộ 3, phải có kế hoạch cụ thể, không được gây cản trở, khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Phòng Kế hoạch Tài chính: Đôn đốc, theo dõi  triển khai công tác chuẩn bị đầu tư  dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum  thành phần 2. Chủ trì, tham mưu sử dụng số kinh phí còn lại của dự án sửa chữa Tỉnh lộ 675. Tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư vốn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cấp khắc phục cơn bão số 12 năm 2017, vốn cấp đợt 1 nguồn 35% năm 2018. Tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị cử tri. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với dự án quốc lộ, tỉnh lộ. Tiếp tục phối hợp, làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ và Đoàn kiểm toán Nhà nước.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Theo dõi, nắm chắc tình hình duy tu sửa chữa, gia cố cầu treo trên địa bàn tỉnh, hạ tầng đường thuỷ nội địa để tham mưu trong công tác chỉ đạo, đôn đốc đảm bảo an toàn giao thông; theo dõi, tham mưu trong công tác xây dựng nông thôn mới. Hoàn thiện hồ sơ nâng cấp Tỉnh lộ 676 lên quốc lộ để trình Bộ GTVT. Kịp thời tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ duy tu sửa chữa đường sá đảm bảo giao thông. Tham mưu nội dung báo cáo, đề xuất UBND Tỉnh sửa chữa tỉnh lộ 673 (đoạn trước đây Công ty thuỷ điện Đăk Mét mượn). Triển khai thực hiện công tác khắc phục bão lũ. Kiểm tra và yêu cầu nhà thầu thực hiện nghĩa vụ bảo hành đối với gói 5, gói 6 Dự án đường Ngọc Hoàng – Măng Bút – Tumơrông – Ngọc Linh. Làm thủ tục tiếp nhận gói 5, 6 đường Ngọc Hoàng – Măng Bút – Tumơrông – Ngọc Linh và Tuyến tránh Đèo Văn Rơi khi đủ điều kiện. Tiếp tục làm việc với Đoàn Thanh tra của Bộ GTVT.

Phòng Quản lý chất lượng CTGT: Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng thẩm định công trình. Tiếp nhận thông tin công trình giao thông khởi công trong năm 2018 và xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ công tác quản lý chất lượng, quản lý an toàn lao động và chất lượng công trình giao thông khởi công trong năm 2018 gửi các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Văn phòng, tiếp nhận thông tin danh mục công trình đầu tư của Tỉnh tại hộp thư công vụ của Sở.

Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản: Đối với thi công các gói thầu Tỉnh lộ 675: Đề nghị Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh (Gọi tắt là Ban)  hoàn tất thủ tục triển khai khối lượng phát sinh  trong phần vốn kết dư; tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công kịp tiến độ. Tập hợp hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán của Đoàn kiểm toán Nhà nước.Đối với dự án nâng cao độ và mở rộng tuyến tránh thuỷ diện Pleikrông: Ban yêu cầu đơn vị thi công lập phương án, lập bảng tiến độ thi công, đôn đốc thi công đảm bảo tiến độ. Tổ theo dõi quản lý dự án của Sở mời nhà thầu làm việc, Giám đốc Sở chủ trì cùng các phòng, đơn vị có liên quan. Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum: Ban đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công; hoàn thành bản vẽ thi công. (Thành phần 1); yêu cầu hoàn thành hồ sơ mời thầu xây lắp (Thành phần 2). Phối hợp UBND thành phố theo dõi giải phóng mặt bằng, tích cực tham mưu tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Về công tác kiểm toán 03 dự án do Sở làm chủ đầu tư: Đề nghị Giám đốc Ban cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan, phục vụ công tác kiểm tra tại hiện trường, và chủ trì báo cáo giải trình (nếu có); báo cáo về tình hình, diễn biến công tác kiểm toán cho Giám đốc Sở. Về quyết toán dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh – Kon Tum: Ban chủ trì, phối hợp với nhà thầu thực hiện chậm nhất đến ngày 15/7/2018. Đối với Quốc lộ 24: Ban chủ trì, tổ chức nghiệm thu cấp Bộ GTVT, bàn giao đưa vào sử dụng và giải quyết xong các tồn tại giải phóng mặt bằng và các tồn tại khác của đoạn qua thành phố Kon Tum. Tổ phụ trách theo dõi, kiểm tra dự án nâng cao độ và mở rộng tuyến tránh thuỷ điện Plei Krông: Theo dõi, đôn đốc công tác GPMB, tiến độ thi công và lập hồ sơ dự toán thiết kế BVTC. Tổ phụ trách theo dõi, kiểm tra Dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum (Thành phần 1): Tiếp tục theo dõi, tham mưu Lãnh đạo Sở và phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng dự án để sớm triển khai thi công thành phần 1 trong tháng 7/2018.

Nội dung khác: Các phòng thuộc Sở phối hợp với Ban quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tỉnh tiếp tục làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước. Các trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc phúc đáp văn bản đến của phòng, đơn vị mình. Đối với những văn bản có nội dung liên quan đến nhiều phòng, đơn vị cần thu thập thêm thông tin, phải triển khai ngay để kịp thời tổng hợp.

Thông báo kết luận giao ban tháng 7/2018.

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 03/08/2018 Lượt xem : 634
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
cải cách hành chính
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết