You are here:   Tin tức > Tin hoạt động
 Đăng Ký   |    Đăng Nhập
1 Chính phủ VN
11 VNPT ioffice
Tra cứu GPLX
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
LƯỢT TRUY CẬP
52.997
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Giao thông vận tải họp giao ban thường kỳ tháng 3/2019

Ngày 04 tháng 3 năm 2019, tại Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2019. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và mời Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tham gia.

Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kết luận như sau:

 

Quang cảnh cuộc họp

Văn phòng: Tham mưu báo cáo, đề xuất UBND Tỉnh về việc tổ chức lại các phòng, đơn vị thuộc Sở. Tham mưu công tác quy hoạch cán bộ cấp phòng, đơn vị thuộc Sở. Tham mưu thủ tục về công tác cán bộ Thanh tra Sở. Hoàn thành việc công khai, báo cáo về kê khai tài sản, thu nhập. Bổ sung, điều chỉnh nội dung hợp đồng với nhân viên hợp đồng của Sở. Tham mưu, báo cáo về những thủ tục hành chính của Sở thực hiện tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Phối họp triển khai giải quyết TTHC cấp độ 3 đối với 04 thủ tục theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến hạ tầng đường bộ. Báo cáo quý 1 về cải cách hành chính, báo cáo về theo dồi thi hành pháp luật.Theo dõi việc UBND Tỉnh ban hành sửa đổi, bổ sung TTHC của Sở. Triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice. Tham mưu xây dựng kế hoạch chuyển đổi ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015.Tham mưu thành lập Tổ giúp việc theo dõi chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.Tiếp tục đưa tin lên Trang Thông tin điện tử của Sở. Theo dõi, đôn đốc việc phúc đáp văn bản. 

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái: Tăng cường thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4. Tiếp tục rà soát, cập nhật thủ tục hành chính theo quy định mới, phối hợp Văn phòng Sở tham mưu công bố các thủ tục hành chính mới bổ sung. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 04/CT-BGTVT ngày 20/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; kiên quyết không để tái diễn tình trạng xe dù, bến cóc . Phối hợp với ngành chức năng kiểm tra trực tiếp sức khỏe lái xe tại các bến xe (tập trung tét, xét nghiệm về lái xe sử dụng ma túy, chất kích thích). Tiếp tục phối hợp Thanh tra Sở tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; theo dõi, tổng hợp thông tin từ thiết bị giám sát hành trình để kịp thời có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý. Tiếp tục hướng dẫn triển khai các nội dung về quản lý xe tải theo lộ trình quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP (cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cấp phù hiệu xe tải) đến các tổ chức và đơn vị có liên quan để thực hiện. Triển khai các Văn bản mới trong hoạt động vận tải đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Lãnh đạo Sở cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô theo lộ trình quy định. Cấp các loại phù hiệu, giấy phép liên vận, chấp thuận các thủ tục Bổ sung, thay thế và đăng ký khai thác tuyến theo quy định. Tiếp tục tham mưu đôn đốc UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT đường Thủy nội địa; tiếp tục tổ chức đăng, ký phương tiện thuộc thẩm quyền của huyện và phối hợp quản lý hoạt động vận tải thủy nội địa trong mùa mưa lũ. Theo dõi ý kiến phúc đáp của Cục Đăng kiểm Việt Nam để kịp thời tham mưu trong việc kiểm tra, đăng kiểm đối với phương tiện Thủy nội địa. Tham mưu văn bản gửi Tổng công ty kinh doanh vốn nhà nước về việc di dời Bến xe liên nội tỉnh về phía Bắc thành phố. Tham mưu văn bản trình UBND tỉnh cho phép xe điện của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum hoạt động tạm thời trên một số tuyến, yêu câu đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S: Xây dựng Đề án xã hội hoá Trung tâm Đăng kiểm theo quy định. Tiến hành các thủ tục theo quy định để sửa chữa thiết bị phục vụ công tác kiểm định của Trung tâm. Chuẩn bị nội dung phục vụ các công tác: đánh giá lại ISO 9001:2015, đánh giá kiểm tra thiết bị và đăng kiểm viên 2019 (kiểm chuẩn). Chuẩn bị hồ Sở, tài liệu cho công tác Thanh tra của Bộ GTVT theo kế hoạch 2019, công tác thanh tra tài chính của Thanh tra tỉnh Kon Tum theo kế hoạch. 

Thanh tra Sở: Tăng cường theo dõi, chấn chỉnh hoạt động của trạm cân 54. Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được phê duyệt. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát tải trọng xe, quan lý trật tự vận tải, quản lý hành lang an toàn đường bộ. 

Phòng Kế hoạch - Tài chính: Đôn đốc, theo dõi triển khai công tác chuẩn bị đâu tư dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum thành phần 2 và đôn đốc, theo dõi công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1, 2; Theo dõi thông báo Kế hoạch vốn năm 2019 các nguồn.Triển khai chuẩn bị đầu tư từ nguồn vốn quỹ bảo trì 35%. Triển khai chuẩn bị đầu tư đầu tư vốn quỹ bảo trì 65% các Quốc lộ; Theo dõi và phối hợp với Ban quan lý dự án quyết toán Dự án quốc lộ 24. Tham mưu đề xuất UBND tỉnh về vốn để phục vụ sửa chữa Tỉnh lộ 674, Tuyến tránh đèo Măng Rơi sau khi Sở nhận bàn giao. Soạn thảo và gửi lấy ý kiến của Ban Quản lý dự án về các hợp đồng của Tuyến tránh thành phố Thành phần 2. Tham gia phối hợp với Ban quản lý dự án ĐTXD các CTGT để xử lý các vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý dự án và phục vụ công tác kiểm toán của cơ quan kiểm toán Nhà nước (Địa điểm kiểm toán tại cơ quan Sở).Phòng

Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Tiến hành kiểm tra, tham mưu việc cho phép đấu nối vào tỉnh lộ theo quy định. Rà soát lại toàn bộ biển báo, các điểm đen về tai nạn giao thông trên các quốc lộ, tỉnh lộ, báo cáo Lãnh đạo Sở một cách cụ thể. Đôn đốc kiểm tu, khẩn trương thực hiện, hoàn thành công quản lý và bảo dưỡng thường xuyên quý I năm 2019 tất cả các tuyến tỉnh lộ và Quôc lộ. Theo dõi tiến độ thi công các gói thầu bảo trì quốc lộ, tỉnh lộ mà phòng được giao quản lý. Phối hợp với UBND huyện Tumơrông, UBND huyện Sa Thầy và các đơn vị liên quan tiếp nhận bàn giao đúng hiện trạng đoạn tránh đèo Măng Rơi và Tỉnh lộ 674 (Khối lượng thi công tại hiện trường và toàn bộ hồ sơ có liên quan, có quay phim, chụp hình để lưu trữ). Tham mưu phương án, kế hoạch sửa chữa hư hỏng, hoàn thành trước ngày 30/3/2019.  

Phòng Quản lý chất lượng CTGT: Tiếp tục quản lý, nâng cao chất lượng thẩm định công trình. Đôn đốc hoàn thiện Dự án nâng cao độ và mở rộng tuyến tránh Thuý điện Pleikrông. Các Tổ phụ trách theo dõi, kiểm tra Dự án: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiêp tục tham mưu xử lý các vấn đề tồn tại vướng mắc để đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án do Sở làm chủ đâu tư. Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải pháp giải quyết. 
Đề nghị Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh: Đối với dự án nâng cao độ và mở rộng tuyến tránh thuỷ diện Pleikrông: Đôn đốc hoàn thiện công tác thi công. Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan xác định chính xác khối lượng, chi phí từng thành phân; chuẩn bị đầy đủ hô Sơ để phục vụ công tác kiểm toán. Phân khai nội dung chi cụ thể để báo cáo Bộ GTVT về hạng mục nút giao thông đảm bảo an toàn giao thông của dự án. Dự án Tuyến tránh thành pho Kon Tum (Thành phần 1): Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công. Đẩy nhanh tiến độ thi công đường, thi công cầu. Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum (Thành phần 2): Phối hợp với UBND thành phố, tích cực tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tiếp tục rà soát lại toàn bộ hồ sơ thiết kế, dự toán đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chính xác. Theo dõi, báo cáo cụ thể về chi phí giải phóng mặt bằng để Sở báo cáo UBND Tỉnh. Đối với dự án đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tumơrông - Ngọc Linh: Tiếp tục đôn đốc thu hồi kinh phí theo kết luận của cơ quan kiểm toán Nhà nước. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan để điều chỉnh thành phần cơ cấu tổng mức, phục vụ công tác quyết toán dự án Quốc lộ 24. Các dự án trên quốc lộ 14C: Đôn đốc đẩy nhanh tién độ thi công hoàn thành các gói thầu (đoạn km 46- km56); chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán. Chủ trì làm báo cáo xử lý kỹ thuật trình Sở về việc bổ sung cống ngang.

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 18/03/2019 Lượt xem : 1062
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
cải cách hành chính
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết