You are here:   Tin tức > Tin hoạt động
 Đăng Ký   |    Đăng Nhập
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 VNPT ioffice
Tra cứu GPLX
LƯỢT TRUY CẬP
52.826
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Giao thông vận tải họp giao ban thường kỳ tháng 5/2019

Ngày 06 tháng 5 năm 2019, tại Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 5 năm 2019. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và mời Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tham gia.

Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kết luận như sau:

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở chỉ đạo cuộc họp

Văn phòng:  Chủ trì rà soát, báo cáo Lãnh đạo Sở về việc thực hiện nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với Sở Giao thông vận tải. Tham mưu thủ tục về công tác cán bộ Thanh tra Sở. Tham mưu thành lập Tổ kiểm tra, Tổ giúp việc theo dõi, đôn đốc, việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành giao Sở Giao thông vận tải và Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở giao các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để thành lập Trung tâm hành chính công của tỉnh. Tham mưu triển khai công tác thi đua của Khối kinh tế kỹ thuật với trách nhiệm trưởng khối trong năm 2019. Tham mưu thực hiện công tác chỉnh lý hồ sơ lưu trữ theo quy định. Chủ trì tham mưu việc trang bị máy lạnh cho các phòng còn lại của Sở. Tiếp tục hướng dẫn sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice. Tham mưu xây dựng kế hoạch chuyển đổi ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015. Tiếp tục đưa tin lên Trang Thông tin điện tử của Sở. Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị tham mưu thực hiện nhiệm vụ UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở.

Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái: Tiếp tục phối hợp Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra đột xuất về hoạt động đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh; thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe, kiểm soát chặt chẽ việc cấp đổi GPLX (đặc biệt là đổi GPLX do nước ngoài cấp). Đôn đốc, quán triệt các đơn vị KDVT và các đơn vị đào tạo lái xe kiểm tra chặt chẽ về điều kiện, tiêu chuẩn sức khỏe lái xe theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 04/CT-BGTVT ngày 20/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tiếp tục phối hợp Thanh tra Sở tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; theo dõi, tổng hợp thông tin từ thiết bị giám sát hành trình để kịp thời có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý. Tiếp tục hướng dẫn triển khai các nội dung về quản lý xe tải theo lộ trình quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP (cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cấp phù hiệu xe tải) đến các tổ chức và đơn vị có liên quan để thực hiện. Tiếp tục tham mưu đôn đốc UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa; tiếp tục tổ chức đăng ký phương tiện thuộc thẩm quyền của huyện và phối hợp quản lý hoạt động vận tải thủy nội địa trong mùa mưa lũ. Theo dõi ý kiến phúc đáp của Cục Đăng kiểm Việt Nam để kịp thời tham mưu trong việc kiểm tra, đăng kiểm đối với phương tiện thủy nội địa.

 

Quang cảnh cuộc họp

Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S: Chủ động thực hiện nhiệm vụ phân công trong công tác cổ phần hoá Trung tâm theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác Đăng kiểm xe cơ giới. Trang bị thiết bị phục vụ công tác kiểm định theo quy định.

 Thanh tra Sở GTVT: Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được phê duyệt. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát tải trọng xe, quản lý trật tự vận tải, quản lý hành lang an toàn đường bộ. Tập trung kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên quốc lộ 14C.

Phòng Kế hoạch Tài chính: Tham mưu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch năm 2019. Đôn đốc, theo dõi công tác giải phóng mặt bằng và công tác đầu tư  dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum. Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở để tiếp nhận Tỉnh lộ 674 theo quy định. Tham mưu triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư khu tái định cư dự án Tuyến tránh TP. Kon Tum. Xem xét, tham mưu việc gia hạn thi công đối với nhà thầu Mai Dương thi công quốc lộ 14C theo đúng thẩm quyền. Cử cán bộ làm việc với Tổng cục Đường bộ để thực hiện công tác quyết toán. Theo dõi phúc đáp của của cơ quan có thẩm quyền về đề xuất kinh phí sửa chữa Tuyến tránh Đèo Văn Rơi và xây dựng cầu tạm phục vụ điểm dân cư 64 huyện Ia Hdrai. Tiếp tục theo dõi và phối hợp với Ban quản lý dự án quyết toán Dự án hoàn thành. Tiếp tục phối hợp với Ban quản lý dự án ĐTXD các CTGT để xử lý các vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý dự án và phục vụ công tác kiểm toán của cơ quan kiểm toán Nhà nước. Rà soát, tiến hành chi trả kinh phí quản lý dự án cho Ban quản lý dự án ĐTXD CTGT Tỉnh theo kế hoạch.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Tiếp tục thực hiện đúng nội dung chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Thông báo số 45/TB-UBND ngày 22/3/2019  về tiếp nhận Tuyến tránh Dốc Văn Rơi. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận Tỉnh lộ 674 theo chỉ đạo của UBND Tỉnh. Theo dõi tiến độ thi công các gói thầu bảo trì quốc lộ, đường tỉnh trong phạm vi quản lý của phòng. Theo dõi tiến độ khắc phục thiệt hại trên đoạn tránh đèo Văn Rơi, Đường tỉnh 674. Thẩm định, trình phê duyệt dự toán công quản lý và bảo dưỡng thường xuyên quý II năm 2019 tất cả các tuyến Đường tỉnh và Quốc lộ. Đôn đốc các nhà thầu quản lý đường kiểm tra, rà soát tình trạng kỹ thuật cầu đường trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, các điểm sụt lở, kiểm tra an toàn đường thủy và báo cáo kịp thời để lãnh đạo Sở chỉ đạo sửa chữa, xử lý, phục vụ giao thông an toàn, thông suốt trong mọi tình huống. Tiếp nhận, xử lý, trả lời kịp thời ý kiến, kiến nghị cử tri; chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh.

Phòng Quản lý chất lượng CTGT: Tiếp tục quản lý, nâng cao chất lượng thẩm định công trình. Đôn đốc hoàn thiện Dự án nâng cao độ và mở rộng tuyến tránh Thuỷ điện Pleikrông.Thông báo kết quả kiểm tra trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng Tỉnh lộ 674, hoàn thành trước ngày 11/5/2019.

Các Tổ phụ trách theo dõi, kiểm tra Dự án: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tham mưu xử lý các vấn đề tồn tại vướng mắc để đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án do Sở làm chủ đầu tư. Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải pháp giải quyết.

Đề nghị Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh: Đối với dự án nâng cao độ và mở rộng tuyến tránh thuỷ diện Pleikrông: Đôn đốc hoàn thiện công tác thi công, hoàn thành việc điều chỉnh giá, hoàn thành hồ sơ hoàn công. Chủ trì xử lý tồn tại, hạn chế trong thi công nút giao cuối tuyến đảm bảo giao thông êm thuận, an toàn. Đôn đốc nhà thầu thẩm tra an toàn giao thông thực hiện công việc kịp tiến độ. (Ký hợp đồng, tiến hành thẩm tra, báo cáo...). Làm việc với kiểm toán Nhà nước; làm việc với Bộ GTVT về việc điều chỉnh dự toán.  Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum (Thành phần 1 và thành phần 2): Phối hợp với UBND thành phố, tích cực tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; theo dõi, báo cáo cụ thể để Sở tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh, trong đó nêu rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị đối với UBND Tỉnh. Tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công. Tiếp tục chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan để điều chỉnh thành phần cơ cấu tổng mức, phục vụ công tác quyết toán dự án Quốc lộ 24. Các dự án trên quốc lộ 14C: Đôn đốc đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành các gói thầu đang triển khai trên tuyến.

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 09/05/2019 Lượt xem : 780
Quay Về

Nông thôn mới
cải cách hành chính
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Website liên Kết