You are here:   Tin tức > Tin hoạt động
 Đăng Ký   |    Đăng Nhập
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 VNPT ioffice
Tra cứu GPLX
LƯỢT TRUY CẬP
52.826
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Giao thông vận tải họp thường kỳ tháng 6 năm 2019

 Ngày 03 tháng 6 năm 2019, tại Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 6 năm 2019. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và mời Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tham gia.
Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kết luận như sau:

Văn phòng:  Xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, đề xuất công bố thủ tục hành chính theo quy định. Rà soát, khắc phục hạn chế theo nội dung đánh giá nhận xét  của UBND Tỉnh về công tác cải cách hành chính năm 2018. Tham mưu công tác bổ nhiệm Trưởng Phòng Quản lý chất lượng GTGT, Chánh Văn phòng Sở. Tham mưu thực hiện công tác chỉnh lý hồ sơ lưu trữ theo quy định. Chủ trì tham mưu việc trang bị máy lạnh cho các phòng còn lại của Sở. Tham mưu xây dựng kế hoạch chuyển đổi ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015. Tiếp tục đưa tin lên Trang Thông tin điện tử của Sở. Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị tham mưu thực hiện nhiệm vụ UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở.

Quang cảnh cuộc họp

Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái: Tiếp tục phối hợp Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra đột xuất về hoạt động đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh; quán triệt, chỉ đạo các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe nâng cao trách nhiệm, tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe, trong đó chú trọng việc giáo dục về văn hoá giao thông, về đạo đức người lái xe. Theo dõi Trung tâm GDNN Kỹ thuật vận tải về tổ chức tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe và Tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận cho giáo viên. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác Thanh tra của Đoàn thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 04/CT-BGTVT ngày 20/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; kiên quyết không để tái diễn tình trạng “xe dù, bến cóc”.  Tiếp tục phối hợp với ngành chức năng kiểm tra trực tiếp sức khỏe lái xe tại các bến xe (tập trung tét, xét nghiệm về lái xe sử dụng ma túy, chất kích thích). Kiểm tra và đề nghị sửa chữa nâng cao chất lượng phương tiện đào tạo lái xe của Trường Cao đẳng Cộng đồng. Tiếp tục phối hợp Thanh tra Sở tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; theo dõi, tổng hợp thông tin từ thiết bị giám sát hành trình để kịp thời có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý; chú ý kiểm soát tốc độ lái xe.  Tiếp tục hướng dẫn triển khai các nội dung về quản lý xe tải theo lộ trình quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP (cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cấp phù hiệu xe tải) đến các tổ chức và đơn vị có liên quan để thực hiện. Tiếp tục tham mưu đôn đốc UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa; tiếp tục tổ chức đăng ký phương tiện thuộc thẩm quyền của huyện và phối hợp quản lý hoạt động vận tải thủy nội địa trong mùa mưa lũ. Theo dõi ý kiến phúc đáp của Cục Đăng kiểm Việt Nam để kịp thời tham mưu trong việc kiểm tra, đăng kiểm đối với phương tiện thủy nội địa.

Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phân công trong công tác cổ phần hoá Trung tâm theo kế hoạch. Tiếp tc thc hin tt công tác kim định xe.

Thanh tra Sở GTVT: Tăng cường quản lý hành lang an toàn đường bộ; kiểm soát xe quá khổ quá tải. Phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông Tỉnh tham mưu tổ chức hội nghị liên ngành đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý hành lang đường bộ, quản lý hoạt động vận tải và trật tự an toàn giao thông. Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, trình UBND tỉnh ban hành.

Phòng Kế hoạch Tài chính: Tham mưu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch năm 2019. Đôn đốc, theo dõi công tác giải phóng mặt bằng và công tác đầu tư  dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum. Tham mưu văn bản mời Công ty Xuân Thành làm việc với Sở về việc bàn giao mặt bằng thi công Tuyến tránh Thành phố. Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở để tiếp nhận Tỉnh lộ 674 theo quy định. Tham mưu triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư khu tái định cư dự án Tuyến tránh TP. Kon Tum. Tiếp tục theo dõi và phối hợp với Ban quản lý dự án quyết toán Dự án hoàn thành. Tham mưu việc thanh toán tiền làm thêm ngoài giờ cho trong 6 tháng đầu năm 2019. Tham mưu về kinh phí để nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng ISO của Sở. Tham mưu điều chuyển xe U Oát (đang được Ban quản lý dự án ĐTXD CTGT sử dụng) cho Tỉnh theo quy định. Báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam về kinh phí quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ 40B của năm 2019.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh. Chủ trì kiểm tra, rà soát tình hình hình quản lý hành lang đường bộ được giao quản lý. Tổng hợp, báo cáo và khẩn trương giải quyết vướng mắc đối với hồ sơ đề nghị đấu nối vào quốc lộ, tỉnh lộ. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay cho Lãnh đạo Sở biết, chỉ đạo. Theo dõi, đôn đốc việc thi công sửa chữa Tuyến tránh Dốc Văn Rơi, thi công 02 cầu phục vụ khu dân cư 64 huyện IahDrai. Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý chất lượng CTGT và các bên liên quan tham mưu báo cáo UBND Tỉnh về hiện trạng Tỉnh lộ 674 và đề xuất việc xử lý đối với công trình.

Phòng Quản lý chất lượng CTGT: Tiếp tục quản lý, nâng cao chất lượng thẩm định công trình.  Đôn đốc hoàn thiện Dự án nâng cao độ và mở rộng tuyến tránh Thuỷ điện Pleikrông. Phối hợp với Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông và các bên liên quan tham mưu báo cáo UBND Tỉnh về hiện trạng Tỉnh lộ 674 và đề xuất việc xử lý đối với công trình.

Các Tổ phụ trách theo dõi, kiểm tra Dự án: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục theo dõi, tham mưu xử lý các vấn đề tồn tại vướng mắc để đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án do Sở làm chủ đầu tư. Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải pháp giải quyết.

Đề nghị Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh: Đối với dự án nâng cao độ và mở rộng tuyến tránh thuỷ diện Pleikrông: Đôn đốc hoàn thiện công tác thi công, hoàn thành thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh tổng mức đầu tư; hoàn thành hồ sơ hoàn công.  Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum (Thành phần 1 và thành phần 2): Phối hợp với UBND thành phố, tích cực tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; theo dõi, báo cáo cụ thể để Sở tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh, trong đó nêu rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị đối với UBND Tỉnh. Tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những đoạn tuyến đã nhận bàn giao mặt bằng. Chỉ đạo khẩn trương ốp mái đoạn đất đắp theo thiết kế để đảm bảo an toàn công trình. Chỉ đạo đảm bảo an toàn trong công tác lao dầm cầu. Tiếp tục chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan để quyết toán dự án Quốc lộ 24, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh, Đăk Tô – TP. Kon Tum. Các dự án trên quốc lộ 14C: Đôn đốc đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành các gói thầu đang triển khai trên tuyến. Mời nhà thầu Mai Dương làm việc để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tổ chức thực hiện các thủ tục đấu thầu và chỉ đạo thi công các gói thầu còn lại theo kế hoạch vốn năm 2019.

Thông báo kết luận giao ban tháng 06/2019

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 11/06/2019 Lượt xem : 726
Quay Về

cải cách hành chính
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết