You are here:   Tin tức > Tin hoạt động
 Đăng Ký   |    Đăng Nhập
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 VNPT ioffice
Tra cứu GPLX
LƯỢT TRUY CẬP
52.826
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Giao thông vận tải họp thường kỳ tháng 8 năm 2019

 

Ngày 29 tháng 7 năm 2019, tại Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 8 năm 2019. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tham gia. Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kết luận như sau:

 


Quang cảnh cuộc họp

Văn phòng: Tiếp tục theo dõi về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Sở.  Chủ trì, phối hợp với Phòng KHTC tham mưu thực hiện công tác chỉnh lý hồ sơ lưu trữ. Tham mưu văn bản để Giám đốc Sở làm việc với UBND Tỉnh và Sở Nội vụ về việc đề nghị bổ sung biên chế công chức cho Sở. Trước mắt, để kịp thời tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, các phòng luân phiên cử nhân viên hỗ trợ công chức tại Trung tâm, mỗi người 01 ngày trong 1 tuần. Tham mưu Lãnh đạo bổ sung nhân sự tại Trung tâm phục vụ hành chính công và hợp đồng nhân viên bảo vệ cơ quan. Tham mưu thực hiện kế hoạch chuyển đổi ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015. Tổng hợp, báo cáo phục vụ Hội nghị giao ban các Sở GTVT khu vực Duyên hải Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ XII tổ chức tại Lâm Đồng. Tiếp tục đưa tin lên Trang Thông tin điện tử của Sở. Báo cáo cụ thể về số lượng tin, bài các phòng, đơn vị gửi đăng trong từng tháng. Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị tham mưu thực hiện nhiệm vụ UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở. 

 

 

 

Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái: Tiếp tục rà soát, cập nhật thủ tục hành chính theo quy định mới, phối hợp   Văn phòng Sở tham mưu công bố các thủ tục hành chính mới bổ sung (trong tháng rà soát đề nghị công bố lại bộ TTHC liên quan đến cấp, đổi đăng ký biển số xe máy chuyên dùng theo Thông tư 22/2019/TT-BGTVT). Tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính của tỉnh; xử lý các thủ tục hành chính theo quy định; theo dõi góp ý đề nghị chỉnh sửa hoàn thiện và tích hợp các phần mềm giải quyết thủ tục hành chính công theo hướng tiện lợi, dễ quản lý. Tiếp tục phối hợp Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra đột xuất về hoạt động đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh; quán triệt, chỉ đạo các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe nâng cao trách nhiệm, tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu về quản lý vận tải, đào tạo sát hạch lái xe phục vụ công tác Thanh tra của Đoàn thanh tra Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Tổng hợp ý kiến góp ý cho dự thảo quyết định thay thế Quyết định 60/2009/QĐ-UBND về quản lý xe mô tô, xe ba bánh, xe thô sơ và các loại xe tương tự trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh chuyển Sở Tư pháp thẩm định để tham mưu UBND tỉnh ban hành. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 04/CT-BGTVT ngày 20/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm soát chặt xe hợp đồng, xử lý ngay đối với phương tiện có dấu hiệu chạy trá hình tuyến cố định. Tiếp tục phối hợp Thanh tra Sở tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; theo dõi, tổng hợp thông tin từ thiết bị giám sát hành trình để kịp thời có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý; chú ý kiểm soát tốc độ lái xe.  Tiếp tục hướng dẫn triển khai các nội dung về quản lý xe tải theo lộ trình quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP (cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cấp phù hiệu xe tải) đến các tổ chức và đơn vị có liên quan để thực hiện. Phối hợp Thanh tra Sở kiểm tra hoạt động thủy nội địa trên địa bàn tỉnh (chú trọng khu vực lòng hồ Thủy điện Sê San - huyện IaH’Drai và Bến KonGung - huyện Đăk Hà). Tiếp tục tham mưu đôn đốc UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa; tiếp tục tổ chức đăng ký phương tiện thuộc thẩm quyền của huyện và phối hợp quản lý hoạt động vận tải thủy nội địa trong mùa mưa lũ. Theo dõi ý kiến phúc đáp của Cục Đăng kiểm Việt Nam để kịp thời tham mưu trong việc kiểm tra, đăng kiểm đối với phương tiện thủy nội địa.

 

 

 

Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phân công trong công tác cổ phần hoá Trung tâm theo kế hoạch. Tiếp tc thc hin tt công tác kim định xe. Tuyt đối không được vòi vĩnh, gây khó khăn, phin hà cho khách đến kim định xe.

Thanh tra Sở GTVT: Chủ trì làm việc với Phòng KHTC của Sở để làm thủ tục đổ bê tông đường dẫn lên hệ thống cân trọng tải xe tại Trạm cân 54. Chủ trì xây dựng dự thảo kế hoạch xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ để Sở trình UBND Tỉnh. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đường thuỷ nộ địa, tập trung ở địa bàn huyện Ia H'Drai. Tiếp tục kiểm tra điều kiện cho phép xuất bến của các phương tiện KDVT khách tại các bến xe và trên địa bàn tỉnh; kiểm tra xử lý phương tiện hết niên hạn sử dụng, độ chế hết hạn kiểm định theo quy định, không có phù hiệu; phương tiện vi phạm bị thu hồi phù hiệu; phương tiện thông báo ngừng kinh doanh vẫn tham gia hoạt động vận tải và các phương tiện chạy tuyến nội tỉnh, liên tỉnh. Kiểm tra hướng dẫn phương tiện kinh doanh vận tải hàng hoá thực hiện đúng việc cấp phù hiệu, sử dụng Giấy vận tải để quản lý theo lộ trình quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

Phòng Kế hoạch Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng và các cơ quan, đơn vị liên quan để kiểm tra đánh giá hiện trạng Tỉnh lộ 671, 676, 679 để đề xuất UBND Tỉnh sửa chữa. Tiếp tục tham mưu hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư theo kế hoạch năm 2019;  Kịp thời thanh toán cho các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn. Chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan để đăng ký lại kế hoạch vốn đầu tư năm 2019, đảm bảo sát thực tế, năng lực thi công, không để tình trạng không thực hiện được kế hoạch vốn do Bộ GTVT giao. Phối hợp với Văn phòng làm thủ tục trình phê duyệt để tiến hành chỉnh lý hồ sơ lưu trữ của cơ quan. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc công tác GPMB; theo dõi, tham mưu, đôn đốc  công tác đầu tư dự án tuyến tránh thành phố Kon Tum gồm Dự án thành phần 1, Dự án thành phần 2. Phối hợp thực hiện công tác báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án Nâng cao độ và mở rộng tuyến tránh thuỷ điện Pleikrông. Tham gia phối hợp với Ban quản lý dự ĐTXD các CTGT để quyết toán dự án đường Nam Quảng Nam, đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tỉnh Kon Tum, Quốc lộ 24.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Theo dõi, tham mưu việc đánh giá tài sản, tiếp nhận đường tỉnh 674 theo đúng hiện trạng, đảm bảo đầy đủ thủ tục.

- Khẩn trương hoàn thiện để trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xử lý lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, chợ tự phát; Tiếp nhận, xử lý, trả lời kịp thời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh. Theo dõi tiến độ thi công các gói thầu bảo trì quốc lộ, đường tỉnh trong phạm vi quản lý của phòng. Theo dõi tiến độ, đôn đốc khắc phục hậu quả của bão lũ trên Đoạn tránh Đèo Văn Rơi, thi công đảm bảo an toàn giao thông đèo Lò Xo. Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái để tham mưu đề xuất bổ sung quy hoạch, xây dựng hạ tầng bến bãi đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc các nhà thầu quản lý đường kiểm tra, rà soát tình trạng kỹ thuật cầu đường trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, các điểm sụt lở, kiểm tra an toàn đường thủy và báo cáo kịp thời để lãnh đạo Sở chỉ đạo sửa chữa, xử lý, phục vụ giao thông an toàn, thông suốt trong mọi tình huống. Chỉ đạo đơn vị thi công thoả thuận với các hộ dân có ảnh hưởng để thi công khắc phục hậu quả bão lũ Tỉnh lộ 675.

Phòng Quản lý chất lượng CTGT: Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định theo quy định. Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ công tác quản lý chất lượng công trình: Cầu Đăk Nơ (cầu Ngọc Tụ). Tiếp nhận thông tin công trình khởi công năm 2019 và xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình giao thông thi công trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Tham mưu kiểm tra hiện trạng công trình: Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 675 đi xã Sa Nhơn lý trình Km25+997,62 - Km30+708,73 (UBND huyện Sa Thầy làm chủ đầu tư).

Các Tổ phụ trách theo dõi, kiểm tra Dự án: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục theo dõi, tham mưu xử lý các vấn đề tồn tại vướng mắc để đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án do Sở làm chủ đầu tư. Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải pháp giải quyết.

Đề nghị Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh: Đối với Dự án nâng cao độ và mở rộng tuyến tránh thuỷ diện Pleikrông: Chủ trì thực hiện quyết toán công trình. Phối hợp với Tổ phụ trách theo dõi, kiểm tra dự án tham mưu văn bản đề nghị Bộ GTVT xem xét cho ý kiến về việc điều chỉnh giá gói thầu; trả lại số tiền dư không sử dụng. Lập báo cáo hoàn thành công trình gửi Hội đồng nghiệm thu nhà nước kiểm tra công trình hoàn thành trước khi tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum (Thành phần 1 và thành phần 2): Tiếp tục phối hợp với UBND thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất tích cực tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; theo dõi, báo cáo cụ thể để Sở tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh, trong đó nêu rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị đối với UBND Tỉnh. Tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công xây dựng kế hoạch thi công, bố trí bổ sung thiết bị, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những đoạn tuyến đã nhận bàn giao mặt bằng. Tham gia phối hợp với Sở GTVT (Phòng KHTC) để rà soát, đăng ký lại kế hoạch vốn năm 2019 với Bộ GTVT. Tiếp tục chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan để quyết toán dự án đường Nam Quảng Nam, dự án Quốc lộ 24, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh, Đăk Tô – TP. Kon Tum (Chủ trì mời các đơn vị liên quan đến làm việc, bàn phương án cụ thể). Các dự án trên quốc lộ 14C: Đôn đốc thi công các gói thầu triển khai trên tuyến, đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ và kịp giải ngân theo kế hoạch vốn năm 2019. Chủ trì, phối hợp với Sở GTVT (Phòng KHTC, Phòng QLKCHTGT) để đề xuất phạt đơn vị thi công chậm tiến độ (Công ty Mai Dương) theo đúng hợp đồng đã ký. Chủ trì làm việc với Sở GTVT (Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, KHTC) và UBND các huyện, thành phố để tiến hành chi trả hỗ trợ các hộ dân bị nứt nhà dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum. Chủ trì, đôn đốc đơn vị thi  công để thu hồi tiền theo kết luận của cơ quan kiểm toán nhà nước, Thanh tra Tỉnh.

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 01/08/2019 Lượt xem : 605
Quay Về

cải cách hành chính
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết