You are here:   Tin tức > Tin hoạt động
 Đăng Ký   |    Đăng Nhập
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 VNPT ioffice
Tra cứu GPLX
LƯỢT TRUY CẬP
52.826
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Giao thông vận tải họp giao ban thường kỳ tháng 9 năm 2019

Ngày 03 tháng 9 năm 2019, tại Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 9 năm 2019. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tham gia. Sau khi xem xét nội dung báo cáo và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kết luận như sau:

Quang cảnh cuộc họp

Văn phòng: Rà soát, báo cáo về nhiệm vụ năm 2019 của Sở chưa thực hiện xong. Chủ trì, phối hợp với Phòng KHTC tham mưu thực hiện công tác chỉnh lý hồ sơ lưu trữ. Tiếp tục tham mưu đề nghị bổ sung biên chế công chức, viên chức cho Thanh tra Sở.  Tham mưu thực hiện kế hoạch chuyển đổi ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015. Chủ trì tham mưu việc tổ chức Hội thao khối thi đua kinh tế kỹ thuật. Phối hợp với Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái phục vụ công tác thanh tra của Đoàn Thanh tra Tổng cục đường bộ về hoạt động vận tải và đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Tiếp tục đưa tin lên Trang Thông tin điện tử của Sở. Báo cáo cụ thể về số lượng tin, bài các phòng, đơn vị gửi đăng trong từng tháng. Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị tham mưu thực hiện nhiệm vụ UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở. 

Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái: Tập trung phục vụ công tác thanh tra của Đoàn thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Tiếp tục phối hợp Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra đột xuất về hoạt động đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh; quán triệt, chỉ đạo các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe nâng cao trách nhiệm, tăng cường thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 04/CT-BGTVT ngày 20/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; kiên quyết không để tái diễn tình trạng “xe dù, bến cóc”. Kiểm soát chặt xe hợp đồng, xử lý ngay đối với phương tiện có dấu hiệu chạy trá hình tuyến cố định. Tiếp tục phối hợp Thanh tra Sở tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; theo dõi, tổng hợp thông tin từ thiết bị giám sát hành trình để kịp thời có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý; chú ý kiểm soát tốc độ lái xe. Tiếp tục hướng dẫn triển khai các nội dung về quản lý xe tải theo lộ trình quy định tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP (cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, cấp phù hiệu xe tải) đến các tổ chức và đơn vị có liên quan để thực hiện. Tiếp tục tham mưu đôn đốc UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa; tiếp tục tổ chức đăng ký phương tiện thuộc thẩm quyền của huyện và phối hợp quản lý hoạt động vận tải thủy nội địa trong mùa mưa lũ. Theo dõi ý kiến phúc đáp của Cục Đăng kiểm Việt Nam để kịp thời tham mưu trong việc kiểm tra, đăng kiểm đối với phương tiện thủy nội địa.

 

Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phân công trong công tác cổ phần hoá Trung tâm theo kế hoạch. Tiếp tc thc hin tt công tác kim định xe, tránh để xy ra sai sót. Tuyt đối không được vòi vĩnh, gây khó khăn, phin hà cho khách đến kim định xe.

Thanh tra Sở GTVT: Chủ trì phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông, UBND Thành phố để yêu cầu đặt biển báo tại các đoạn đường trước trường học trên địa bàn Thành phố; tăng cường quản lý trật tự, đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực này. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến trạm cân để tham mưu Lãnh đạo Sở báo cáo UBND Tỉnh. Tổng hợp các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trước và sau năm 2013 để Lãnh đạo Sở báo cáo UBND Tỉnh. Tiếp tục phối hợp với Văn phòng Sở theo dõi, tham mưu các cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế cho Thanh tra Sở.

Phòng Kế hoạch Tài chính: Rà soát việc thực hiện kế hoạch vốn năm 2019, báo cáo và đề xuất với Lãnh đạo Sở xử lý. Tham mưu Lãnh đạo Sở các nội dung về quy hoạch ngành, kế hoạch còn lại của năm 2019 và các năm tiếp theo. Triển khai chuẩn bị đầu tư các nguồn vốn theo kế hoạch bổ sung 2019, và kế hoạch năm 2020. Phối hợp với Ban quản lý dự án ĐTXD các CTGT để tham mưu phạt hợp đồng đối với đơn vị thi công chậm tiến độ theo đúng quy định (Công ty Mai Dương). Tiếp tục theo dõi, tham mưu việc tiếp nhận cầu Benlây từ Tổng cục đường bộ Việt Nam.  Hoàn chỉnh thủ tục sửa chữa khẩn cấp tỉnh lộ 674 mới nhận bàn giao. Tham gia phối hợp với Ban quản lý dự ĐTXD các CTGT để quyết toán dự án theo quy định.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Theo dõi việc trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định và Quy chế phối hợp xử lý lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, chợ tự phát (đã chuyển sang Sở Tư pháp); Tiếp nhận, xử lý, trả lời kịp thời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh. Theo dõi tiến độ khắc phục bão lũ đợt 2 trên ĐT672, ĐT678 và khắc phục thiệt hại trên Đoạn tránh Đèo Văn Rơi, Đường tỉnh 674, ATGT đèo Lò Xo. Đôn đốc các nhà thầu quản lý đường kiểm tra, rà soát tình trạng kỹ thuật cầu đường trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, các điểm sụt lở, kiểm tra an toàn đường thủy và báo cáo kịp thời để lãnh đạo Sở chỉ đạo sửa chữa, xử lý, phục vụ giao thông an toàn, thông suốt trong mọi tình huống. Theo dõi, đôn đốc Thanh tra Sở và các nhà thầu quản lý đường phối hợp với UBND các xã tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm HLATĐB. Cập nhật các dự án sửa chữa; phối hợp với Phòng quản lý chất lượng CTGT để kiểm tra chất lượng thi công tác công trình. Tham mưu xây dựng dự toán theo quy định tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP. Phối hợp với Phòng KHTC xây dựng dự toán quản lý, duy tu sửa chữa tỉnh lộ 674, Tuyến tránh Dốc Văn Rơi.

Phòng Quản lý chất lượng CTGT: Tiếp nhận hồ sơ và thẩm định theo quy định. Chủ trì tiếp nhận thông tin, tổ chức kiểm tra chất lượng các công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư.

Các Tổ phụ trách theo dõi, kiểm tra Dự án: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục theo dõi, tham mưu xử lý các vấn đề tồn tại vướng mắc để đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án do Sở làm chủ đầu tư. Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải pháp giải quyết.

Đề nghị Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh: Đối với Dự án nâng cao độ và mở rộng tuyến tránh thuỷ diện Pleikrông: Chủ trì làm việc với Sở GTVT (Phòng KHTC) để thực hiện quyết toán công trình. Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum (Thành phần 1 và thành phần 2): Tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những đoạn tuyến đã nhận bàn giao mặt bằng và khu tái định cư. Tham gia phối hợp với Sở GTVT (Phòng KHTC) hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định; thực hiện thủ tục giải ngân kịp thời đối với khối lượng đã hoàn thành. Các dự án trên quốc lộ 14C: Đôn đốc thi công các gói thầu triển khai trên tuyến, đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ và kịp giải ngân theo kế hoạch vốn năm 2019. Chủ trì, phối hợp với Sở GTVT (Phòng KHTC, Phòng QLKCHTGT) để đề xuất phạt đơn vị thi công chậm tiến độ (Công ty Mai Dương) theo quy định. Tiếp tục chủ trì làm việc với Sở GTVT (Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, KHTC) và UBND các huyện, thành phố để tiến hành chi trả hỗ trợ các hộ dân bị nứt nhà dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kon Tum. Chủ trì, đôn đốc đơn vị thi  công để thu hồi tiền theo kết luận của cơ quan kiểm toán nhà nước, Thanh tra Tỉnh.

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 05/09/2019 Lượt xem : 532
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
cải cách hành chính
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết