You are here:   Tin tức > Tin hoạt động
 Đăng Ký   |    Đăng Nhập
cong thong tin dien tu kon tum
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 VNPT ioffice
Tra cứu GPLX
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
LƯỢT TRUY CẬP
52.998
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Giao thông vận tải họp giao ban thường kỳ về công tác quản lý dự án tháng 01 năm 2020

Ngày 06 tháng 01 năm 2020, tại Sở Giao thông Vận tải, đồng chí Vũ Văn Thuần, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 01 năm 2020. Dự họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở và đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tham gia. Sau khi xem xét nội dung báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và ý kiến thảo luận của các phòng, đơn vị, đồng chí Vũ Văn Thuần, Phó Giám đốc Sở kết luận như sau:

Quang cảnh cuộc họp

Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (Đơn vị nhận uỷ thác quản lý các dự án do Sở làm chủ đầu tư) thực hiện tốt các nội dung, giải pháp đã nêu trong báo cáo. Ngoài ra, cần tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm sau: Đối với Dự án nâng cao độ và mở rộng tuyến tránh thuỷ diện Pleikrông: Chủ trì làm việc với Sở GTVT (Phòng KHTC, Tổ theo dõi dự án) để thực hiện quyết toán hoàn thành dự án. Đối với Dự án cải tạo nâng cấp các đoạn xung yếu trên quốc lộ 24 (Dự án Thành phần 2, đoạn qua tỉnh Kon Tum): Ban tiếp tục đôn đốc nhà thầu thực hiện  công tác  khảo sát, thiết kế BVTC, dự toán; tư vấn thẩm tra; tư vấn giám sát khảo sát; triển khai công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế BVTC, dự toán và triển khai công tác cắm cọc để phục vụ đo đạc, đền bù giải phóng mặt bằng. Dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum (Thành phần 1, Thành phần 2): Ban rà soát toàn bộ công việc, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Các dự án bảo trì: Đôn đốc thi công các gói thầu, đảm bảo chất lượng, khối lượng, đôn đốc nhà thầu thực hiện các thủ tục thanh toán để kịp thời giải ngân theo kế hoạch. Các dự án đường giao thông Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tumơrông - Ngọc Linh, Quốc lộ 24 (đã hoàn thành): Ban chủ trì, phối hợp với Sở (phòng KHTC) để thực hiện quyết toán kịp thời theo quy định.  

Đối với tổ phụ trách theo dõi, kiểm tra dự án: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục theo dõi, tham mưu xử lý các vấn đề tồn tại vướng mắc để đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án do Sở làm chủ đầu tư. Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị giải pháp giải quyết.

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 09/01/2020 Lượt xem : 125
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
cải cách hành chính
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết