You are here:   Tin tức > Tin tức - Sự kiện
 Đăng Ký   |    Đăng Nhập
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 VNPT ioffice
Tra cứu GPLX
LƯỢT TRUY CẬP
52.826
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Thực hiện Văn bản số 1449/UBND-TTHCC ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh KonTum về việc triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin một cửa điện tử và hoàn chỉnh nội dung chi tiết thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. Ngày 17/6/2019, Bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với cán bộ của Viễn thông Kon Tum triển khai thử nghiệm phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh KonTum.

Trong ngày, công chức, viên chức của Sở đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cử đến Trung tâm Phục vụ hành chính công làm việc tại Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 đã vận hành thử nghiệm việc tiếp nhận, nhập dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính; đồng thời thao tác đến các bộ phận chuyên môn để xử lý theo đúng quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Hiện nay, toàn bộ các thủ tục hành chính được tiếp nhận tại bộ phận một cửa đã tích hợp lên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh KonTum. Nhìn chung phần mềm dễ sử dụng, thao tác đơn giản và giúp kiểm soát thực hiện thủ tục hành chính một các rất thuận tiện.Song song với việc đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4 thì việc đưa toàn bộ các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải về thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công của tỉnh sẽ góp phần rất lớn trong công cuộc đẩy mạnh cải cách hành chính.

Phòng Quản lý vận tải, phương tiên và người lái

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 17/06/2019 Lượt xem : 648
Quay Về

cải cách hành chính
VBPL_KonTum
HoChiMinh
Nông thôn mới
Website liên Kết