Bạn đang ở :   VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH > Quyết định
    Đăng Nhập
Tra cứu GPLX
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 Eoffice
LƯỢT TRUY CẬP
52.826
3:48 CH | 28/12/2018

Quyết định số 776/QĐ-SGTVT ngày 05/12/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc bổ sung dự toán chi NSNN năm 2018.

4:26 CH | 05/12/2018

Quyết định số 731/QĐ-SGTVT ngày 23/11/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc giao dự toán chi NSNN năm 2018.

4:07 CH | 05/12/2018

Quyết định số 593/QĐ-SGTVT ngày 28/9/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc giao dự toán ứng trước NSNN năm 2018.

3:32 CH | 05/12/2018

Quyết định số 447/QĐ-SGTVT ngày 09/7/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3:04 CH | 10/10/2018

Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum.

Quyết định ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Sở Giao thông vận tải Kon Tum
7:48 SA | 18/04/2018

Quyết định số 235/QĐ-SGTVT ngày 17/4/2018 của Sở Giao thông vận tải về ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Sở Giao thông vận tải Kon Tum./.

5:01 CH | 30/03/2018

Quyết định số 199/QĐ-SGTVT ngày 28/3/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định./.

12:19 CH | 28/03/2018

Quyết định số 682/QĐ-SGTVT ngày 26/12/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc phân bổ, giao dự toán thu, chi NSNN năm 2018./.

2:47 CH | 26/03/2018

Quyết định số 192/QĐ-SGTVT ngày 26/3/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở, Sở Giao thông vận tải Kon Tum

2:46 CH | 26/03/2018

Quyết định số 191/QĐ-SGTVT ngày 26/3/2018 của Sở Giao thông vận tải kiện toàn Hội đồng tiền lương Sở Giao thông vận tải Kon Tum.

Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    

Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
VBPL_KonTum
Nông thôn mới
cải cách hành chính