HoChiMinh
11 VNPT ioffice
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
518
10:50 SA | 27/05/2020

Quyết định số 229/QĐ-SGTVT ngày 19/5/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2020 lệ phí.

Phụ lục.

10:37 SA | 27/05/2020

Quyết định số 230/QĐ-SGTVT ngày 19/5/2020 của Sở Giao thông vận tải về việc giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2020 (kinh phí quản lý bảo trì).

Phụ lục.

9:39 SA | 11/05/2020

Quyết định số 188/QĐ-SGTVT ngày 27/4/2020 của Sở Giao thông vận tải kon Tum về công khai dự toán chi ngân sách nhà nước của Sở Giao thông vận tải nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2020 cho công tác quản lý bảo trì hệ thống quốc lộ.

Phụ lục./.

9:33 SA | 11/05/2020

Quyết định số 189/QĐ-SGTVT ngày 27/4/2020 của Sở Giao thông vận tải Kon Tum về vông khai quyết toán chi từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương năm 2018.

Phụ lục./.

2:00 CH | 02/01/2020

Quyết định số 715/QĐ-SGTVT ngày 30/12/2019 của Sở Giao thông vận tải Về việc phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020./.

9:09 SA | 18/12/2019

Quyết định số 666/QĐ-SGTVT ngày 10/12/2019 của Sở Giao thông vận tải về bổ sung dự toán ngân sách năm 2019./.

9:15 SA | 27/11/2019

Quyết định số 638/QĐ-SGTVT ngày 27/11/2019 của Sở Giao thông vận tải về bổ sung dự toán ngân sách năm 2019./.

2:06 CH | 26/11/2019

Quyết định số 631/QĐ-SGTVT ngày 25/11/2019 của Sở Giao thông vận tải về bổ sung dự toán ngân sách năm 2019./.

10:04 SA | 22/11/2019

 Quyết định số 616/QĐ-SGTVT ngày 19/11/2019 của Sở Giao thông vận tải về bổ sung dự toán ngân sách năm 2019./.

9:34 SA | 19/11/2019

Quyết định số 610/QĐ-SGTVT ngày 15/11/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Trang 1 trong 6Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG