You are here:   VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH > Thông Báo
 Đăng Ký   |    Đăng Nhập
Thư công vụ tỉnh Kon Tum
cong thong tin dien tu kon tum
11 VNPT ioffice
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức tại Trạm cân 54 và các Trạm cân lưu động của Sở Giao thông vận tải

Kết hoạch số 356/KH-SGTVT ngày 28/06/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc tuyển dụng viên chức Trạm cân 54 và các trạm cân lưu động năm. 

Mô tả vị trí tuyển dụng.

Thông báo số 378/TB-SGTVT ngày 05/7/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc tuyển dụng viên chức tại Trạm cân 54 và các Trạm cân lưu động của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum năm 2022.

Thông báo số 09/TB-HĐXT ngày 12/8/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022 - Sở Giao thông vận tải về việc thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ đủ điều kiện dự kỳ thi xét tuyển viên chức tại Trạm cân 54 và các Trạm cân lưu động của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum năm 2022.

Thông báo số 10/TB-HĐXT ngày 19/8/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022 - Sở Giao thông vận tải về việc thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2022.

Thông báo số 12/TB-HĐXT ngày 23/8/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022 - Sở Giao thông vận tải về việc thông báo số báo danh, danh sách, phòng thi, lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức tại Trạm cân 54 và các Trạm cân lưu động của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum năm 2022.

Thông báo số 16/TB-HĐXT ngày 09/09/2022 của Sở Giao thông vận tải về công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022.

Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 06/07/2022 Lượt xem : 2151
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphananh
Góp ý dự thảo văn bản
Website liên Kết