You are here:   VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH > Thông Báo
 Đăng Ký   |    Đăng Nhập
11 VNPT ioffice
Thư công vụ tỉnh Kon Tum
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
VĂN BẢN DỰ THẢO

Tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND

V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định về phân cấp quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quyết định; dự thảo Quy định ban hành kèm theo trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, Sở Giao thông vận tải kính đề nghị các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các dự thảo trên (Có dự thảo kèm theo).

Công văn xin ý kiến các cơ quan đơn vị về Quyết định của UBND tỉnh về phân cấp

Đăng bởi : Hoàng Trung Dũng Ngày đăng : 29/11/2022 Lượt xem : 305
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Góp ý dự thảo văn bản
tiepnhanphananh
Website liên Kết