11 VNPT ioffice
Thư công vụ tỉnh Kon Tum
cong thong tin dien tu kon tum
LƯỢT TRUY CẬP
1.253
10:51 CH | 29/11/2022

V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum

9:42 CH | 08/06/2022

Công văn số 916/SGTVT-VP ngày 07/6/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc góp ý dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Dự thảo kèm theo.

3:20 CH | 05/10/2021

Mời tham gia góp ý Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum.

Dự thảo kèm theo.

9:38 SA | 14/01/2021

 Sở Giao thông vận tải trân trọng đề nghị Quý cơ quan quan tâm, phối hợp nghiên cứu, tham gia góp ý cho dự thảo của Bộ Giao thông vận tải về “Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục cấp các loại giấy phép cho đơn vị kinh doanh vận tải và phương tiện hoạt động vận chuyển đường bộ qua lại biên giới”. 

8:27 SA | 31/12/2020

Thực hiện Văn bản số 4481/UBND-HTKT ngày 03/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnhSở Giao thông vận tải đã dự thảo “Quyết định và Quy định về tổ chức quản lý, công bố hoạt động kinh doanh bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

8:18 SA | 14/08/2020

Thực hiện Văn bản số 2687/UBND-HTKT ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Giao thông vận tải đã dự thảo “Quyết định Quy định về tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.

2:23 CH | 07/05/2020

Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 33 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở Giao thông vận tải trân trọng đề nghị quý cơ quan, tổ chức, các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe...nghiên cứu và góp ý cho dự thảo  “Quyết định công bố Danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh KonTum”.

1:26 CH | 07/05/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh KonTum tại Văn bản số 1399/UBND-HTKT ngày 23/4/2020 về việc chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật “Quyết định quy định việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.

2:25 CH | 21/04/2020

Sở Giao thông vận tải đề nghị quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu và góp ý cho dự thảo:

QCVN 1911:2020/BGTVT Quy chuẩn KTQG về thiết bị giám sát thời gian và quảng đường học thực hành lái xe

QCVN 1912:2020/BGTVT Quy chuẩn KTQG về thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe-cabin học lái xe ô tô 

2:46 CH | 17/04/2020

Tham gia ý kiến đối đối với các dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên nghành lĩnh vực đường thủy nội địa.

Dự thảo Thông tư.

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
tiepnhanphananh
Góp ý dự thảo văn bản