Tra cứu GPLX
Bộ Giao thông vận tải
Dân hỏi thủ trưởng trả lời
cong thong tin dien tu kon tum
Trả lời kiến nghị doanh nghiệp
1 Chính phủ VN
11 VNPT ioffice
LƯỢT TRUY CẬP
52.826

 

Lấy ý kiến tham mưu góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ
3:45 CH | 30/09/2019

Lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.

Lấy ý kiến góp ý về quy định về tổ chức quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy; mô tô hai bánh, ba bánh và các loại xe tương tự
10:47 SA | 12/07/2019

 

3:25 CH | 11/04/2019

Dự thảo “Quyết định ban hành Quy chế phối hợp, phân công trách nhiệm giữa các ngành, các cấp, các xã, phường, thị trấn trong công tác giải tỏa và xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường, chợ tự phát hoặc tương tự trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.

Quyết định.

Quy chế.

4:41 CH | 31/10/2018

Công văn số 1404/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 31/10/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc góp ý Đề án "Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới".

Dự thảo Đề án Các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa trong tình hình mới./.

9:40 SA | 19/09/2018

Công văn số 1161/SGTVT-KHTC ngày 19/9/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc tham gia dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành quy định mức phân bổ nguồn kinh phí và nội dung chi, mức chi công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2:27 CH | 26/09/2017

Công văn số 1220/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 25/9/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc góp ý Dự thảo kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

Tải về Dự thảo.

4:16 CH | 14/09/2017

Công văn số 1142/SGTVT-QLVT,PT&NL ngày 14/9/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc Tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Quy định quản lý nhà hàng nỗi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.


Nông thôn mới
cải cách hành chính
VBPL_KonTum
HoChiMinh