banner
Thứ 2, ngày 24 tháng 6 năm 2024
Thảm mặt đường bê tông nhựa Tỉnh lộ 675 phục vụ giao thông dịp 2-9
23-8-2023
Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân Dân dịp Lễ Quốc khánh an toàn, thuận tiện, thông suốt, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị thi công tập kết xe máy để thảm mặt đường bê tông nhựa các đoạn có mặt bằng trên Tỉnh lộ 675. Trong quá trình thi công, tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu, người cảnh giới, hướng dẫn giao thông, xe tưới nước chống bụi, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.
Những đoạn đã thảm xong bê tông nhựa thì tiến hành gia cố lề, hoàn thiện rãnh dọc, an toàn giao thông để đồng bộ, thẩm mỹ và an toàn khai thác.
Những hình ảnh thi công trên tuyến:

Công tác chuẩn bị