banner
Thứ 6, ngày 1 tháng 12 năm 2023
Hướng dẫn gia hạn thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định gửi kèm
12-6-2023

1. Đối tượng áp dụng

Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định của ô tô chở người đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải (có thời gian sản xuất đến 07 năm và thời gian sản xuất từ 13 năm đến 20 năm) đã được cấp trước ngày 22 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2024 thì được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn tính theo chu kỳ quy định tại Phụ lục V của Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT.

2. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ xe thuộc đối tượng nêu trên truy cập vào trang web của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại địa chỉ http://www.vr.org.vn/ và ấn vào mục “TRA CỨU GIA HẠN KIỂM ĐỊNH”, khi đó hệ thống sẽ tự động chuyển sang địa chỉ thực hiện gia hạn https://giahanxcg.vr.org.vn/#/dashboard.


Bước 2: Chủ xe thực hiện nhập các thông tin theo yêu cầu trên hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam gồm: Đăng ký xe (Ví dụ: 82A00123), Số Seri giấy chứng nhận Giấy chứng nhận kiểm định hiện tại, sau đó nhập mã xác nhận của hệ thống và ấn tra cứu.

Trường hợp được gia hạn hệ thống sẽ thông báo thông tin thời hạn gia hạn kèm theo đường link “BẢN XÁC NHẬN THÔNG TIN KIỂM ĐỊNH”; trường hợp chưa được gia hạn hệ thống sẽ có thông báo Lưu ý: Hiện chưa có giấy xác nhận thời hạn kiểm định của phương tiện, đề nghị chủ phương tiện quay lại trước ngày ….”.