banner
Thứ 4, ngày 17 tháng 7 năm 2024
Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến; thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh
20-6-2023

I. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ, KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNEID ĐỂ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Đối với tổ chức (cơ quan nhà nước, doanh nghiệp) nộp hồ sơ trực tuyến bằng chữ ký số của đơn vị.  Đối với công dân nộp hồ sơ trực tuyến bằng tài khoản định danh điện tử đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc gia, như: tài khoản VnConnect (do công dân tự đăng ký hoặc do cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả đăng ký thông qua chức năng quản trị của hệ thống) hoặc hoặc tài khoản VNeID.
 Sau đây là hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử để nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum bằng khoản định danh điện tử VNeID mức độ 1 hoặc VNeID mức độ 2:
1.  Trường hợp công dân chưa có tài khoản VNeID mức độ 1, thực hiện đăng ký tại trang chủ Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc trang chủ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (https://dichvucong.kontum.gov.vn), công dân nhấn vào nút “Đăng ký”.

Công dân chọn mục VNeID của Bộ Công an:


Hệ thống chuyển đến liên kết trang Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (https://vneid.gov.vn/huongdan/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-vneid.html). Công dân thực hiện theo các bước tại trang hướng dẫn trên và chờ kích hoạt để có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 1.
2. Trường hợp công dân chưa có VNeID mức độ 1, công dân vẫn có thể đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 bằng việc liên hệ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Công an tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để đăng ký, thực hiện.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNEID NỘP HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Sau khi công dân đã có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 1 hoặc mức độ 2, công dân đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn như sau:
1. Đăng nhập bằng tài khoản VNeID
Công dân truy cập đường dẫn: https://dichvucong.kontum.gov.vn/

Tiếp theo, công dân thực hiện nhấn vào nút “Đăng nhập”:
 
Hệ thống sẽ hiển thị các hình thức đăng nhập, công dân chọn hình thức đăng nhập “Tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an”.

Sau khi chọn hình thức đăng nhập, công dân cần điền Số CCCD và mật khẩu của mình, đã đăng ký và đã được kích hoạt trước đó để thực hiện đăng nhập.Sau khi đã nhập Số CCCD và mật khẩu, hệ thống sẽ gửi mã OTP về số điện thoại của công dân. Công dân cần nhập số OTP và nhấn nút “Nhập”.


Khi đã đăng nhập thành công hệ thống sẽ chuyển đến trang chủ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và có thông tin tài khoản công dân đã đăng nhập.2. Hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến
Sau khi đăng nhập và tìm được dịch vụ công trực tuyến để nộp, công dân nhấn nút “Xem chi tiết”.Sau đó công dân bấm vào nút “Nộp hồ sơ trực tuyến”