banner
Thứ 4, ngày 17 tháng 7 năm 2024
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
108/QĐ-UBND(CT) 29/2/2024 Về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2019-2023
788/KH-SGTVT 26/12/2023 Kế hoạch kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024
430/QĐ-SGTVT 8/9/2023 Quy chế chi trả nhuận bút và thù lao biên tập đối với Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
49/2023/QĐ-UBND 8/9/2023 Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum
374/QĐ-SGTVT 21/8/2023 Quyết định ủy quyền xử lý công việc
348/QĐ-SGTVT 9/8/2023 Quyết định hủy bỏ tài sản công cụ dụng cụ văn phòng Sở GTVT
343/QĐ-SGTVT 2/8/2023 Về việc công bố lại bến xe khách tiếp tục khai thác
1183/SGTVT-TTDQLCLCT 21/6/2023 v/v Thông báo hủy bỏ các Tiêu chuẩn cơ sở
47/KH-SGTVT 15/6/2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BGTVT ngày 05/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, công vụ liên quan đến hoạt động quản lý, thực hiện dự án, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực.
1053/SGTVT-KHTC 6/6/2023 Về việc cập nhật tài sản hạ tầng giao thông đường bộ 06 tháng đầu năm 2023
226/QĐ-SGTVT 19/5/2023 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan Văn phòng Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
143/QĐ-SGTVT 27/3/2023 về việc công khai dự toán Thu - Chi công tác quản lý dự án năm 2023
146/QĐ-SGTVT 27/3/2023 về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
144/QĐ-SGTVT 27/3/2023 về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở, Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum.
97/KH-SGTVT 8/3/2023 về Chuyển đổi số Ngành Giao thông vận tải năm 2023.
81/KH-SGTVT 24/2/2023 về công tác văn thư, lưu trữ năm 2023
69/QĐ-SGTVT 9/2/2023 về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum.
32/KH-SGTVT 18/1/2023 Về việc phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023
21/KH-SGTVT 12/1/2023 về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023
810/QĐ-SGTVT 28/12/2022 về việc giao dự toán thu - chi NSNN năm 2023
Trang sau

 

TRANG THÔNG TIN SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Giao Thông Vận Tải, Tầng 6, Tòa nhà B Khối tổng hợp - Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum , Tổ 8 - phường Thống Nhất - TP Kon Tum - tỉnh Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 0260.3862536 ; Email: sgtvt@kontum.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'Trang Thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.sgtvt.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.

Chung nhan Tin Nhiem Mang


735215 Tổng số người truy cập: 2465 Số người online:
TNC Phát triển: